Proste streszczenie

Najważniejsze informacje

Obecnie nie ma opublikowanych badań z randomizacją (RCT), w których oceniano wpływ interwencji mających na celu zapobieganie lub zaprzestanie używania e-papierosów przez dzieci i młodzież. Znaleźliśmy jednak 22 trwające badania, które wydają się kwalifikować do tego przeglądu i mogą w przyszłości dostarczyć więcej odpowiedzi na zadane przez nas pytania.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, jak skuteczne są interwencje stosowane w zapobieganiu lub zaprzestaniu używania e-papierosów przez dzieci i/lub młodzież. Chcieliśmy również sprawdzić, jaki efekt mają na używanie tytoniu przez dzieci i/lub młodzież, czy wiążą się dla nich z jakimikolwiek konsekwencjami zdrowotnymi lub czy wpływają na miejsca i organizacje, w obrębie których są przeprowadzane.

Co zrobiliśmy?

Aby odpowiedzieć na zadane pytania szukaliśmy wszystkich dostępnych danych naukowych pochodzących z RCT (tj. takich, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia).

Czego się dowiedzieliśmy?

Podczas wyszukiwania przeprowadzonego 1 maja 2023 r. nie znaleźliśmy żadnych opublikowanych badań w temacie niniejszego przeglądu. Znaleźliśmy jednak 22 trwające badania, które prawdopodobnie zostaną uwzględnione w przyszłych aktualizacjach. Biorąc pod uwagę, że nie znaleźliśmy żadnych badań, które mogłyby zostać włączone, nie wiemy, jak skuteczne są interwencje w zapobieganiu lub zaprzestaniu używania e-papierosów przez dzieci i/lub młodzież.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane są aktualne do 1 lipca 2023 roku.

Jest to żywy przegląd systematyczny. Co miesiąc poszukujemy nowych danych naukowych; przeglądy są aktualizowane, gdy tylko pojawią się nowe dane istotne dla wybranego zagadnienia. Prosimy o odwiedzenie Cochrane Database of Systematic Reviews w celu sprawdzenia bieżącego statusu tego przeglądu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Maraj Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information