Jakie metody leczenia są najlepsze w łagodzeniu objawów u chorych na COVID-19 u schyłku życia?

Obciążenie objawami u schyłku życia chorych na COVID-19 i pomocne metody leczenia

U chorych na COVID-19 pod koniec życia mogą wystąpić objawy, takie jak duszność lub majaczenie. Celem medycyny paliatywnej jest złagodzenie tych objawów za pomocą określonych metod leczenia. Leczenie może być farmakologiczne (na przykład opioidami) lub nielekowe – wykorzystujące np. techniki oddechowe lub relaksacyjne.

Jaki był cel tego przeglądu?

Zbadanie jak dobrze różne interwencje (lekowe i nielekowe) sprawdzają się w leczeniu objawów paliatywnych u chorych na COVID-19 u schyłku życia. Uwzględniliśmy pacjentów w każdym wieku i z wszelkimi chorobami współistniejącymi (dodatkowymi schorzeniami).

Jakiego typu badań szukaliśmy?

Przeszukaliśmy wybrane medyczne bazy danych i rejestry badań klinicznych za okres do 23 marca 2021 roku. Uwzględniliśmy badania, w których oceniano skuteczność różnych metod leczenia paliatywnego w łagodzeniu objawów związanych z COVID-19 u schyłku życia. Chcieliśmy porównać badania poświęcone wpływowi różnych leków lub terapii, ale znaleźliśmy jedynie badania bez grupy porównawczej. Tylko w jednym badaniu opisano konkretne leki stosowane w przypadku poszczególnych objawów.

Kluczowe wyniki

Znaleźliśmy 4 badania, których wyniki opublikowano w pięciu pracach. Poszczególne prace obejmowały od 61 do 2105 uczestników, a dwie prace częściowo dotyczyły tych samych uczestników. We wszystkich zawartych badaniach analizowano różne metody leczenia farmakologicznego w celu łagodzenia objawów paliatywnych u chorych na COVID-19.

Leki stosowane w celu kontroli objawów u schyłku życia

Wszystkie uwzględnione badania dotyczyły skuteczności opieki paliatywnej w łagodzeniu objawów. We wszystkich badaniach złagodzenie objawów oceniane było przez klinicystów lub personel pielęgniarski, a nie przez pacjentów. Ponieważ jakość danych naukowych była bardzo niska, nie znamy rzeczywistego wpływu leczenia farmakologicznego na łagodzenie objawów i mamy bardzo małe zaufanie do wyników badań. Nie znaleźliśmy żadnych danych dotyczących jakości życia, obciążenia objawami, satysfakcji pacjentów, opiekunów i krewnych, ani bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego.

Leczenie bez wykorzystania leków w celu kontroli objawów u schyłku życia

Nie znaleziono danych na temat korzyści i szkód wynikających z zastosowania nielekowych metod leczenia w celu kontroli objawów u chorych na COVID-19 u schyłku życia.

Wnioski

Na podstawie naszych wyników nie mogliśmy wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących paliatywnej kontroli objawów u chorych na COVID-19. Przyszłe badania muszą być lepiej zaprojektowane, abyśmy mogli określić, które metody leczenia są skuteczne w kontrolowaniu objawów u chorych na COVID-19.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Gabriela Lis Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information