Interwencje mające na celu zapobieganie trwałym zaburzeniom węchu po przechorowaniu COVID-19

Dlaczego jest to istotne?

Stwierdzono, że COVID-19 może powodować problemy ze zmysłem węchu. Czasami jest to zmniejszenie zdolności do odczuwania zapachów, a czasami całkowita utrata węchu. U wielu osób utrata węchu trwa krótko, ale u innych może trwać tygodniami lub miesiącami. W niniejszym przeglądzie rozważa się, czy istnieją metody leczenia, które można stosować od razu po zauważeniu objawów (w ciągu pierwszych 4 tygodni), aby zapobiec długotrwałej utracie węchu.

Jak odnaleźliśmy i oceniliśmy dane

Szukaliśmy wszystkich istotnych badań w literaturze medycznej, aby podsumować wyniki. Przyjrzeliśmy się również jakości zebranych danych, biorąc pod uwagę takie aspekty jak wielkość badań i sposób ich przeprowadzenia. W oparciu o naszą ocenę, sklasyfikowaliśmy wiarygodność danych naukowych jako bardzo niską, niską, umiarkowaną lub wysoką.

Co znaleźliśmy?

Znaleźliśmy ukończonych 5 badań.

Glikokortykosteroidy donosowe w porównaniu z niestosowaniem leczenia

W 3 badaniach oceniano ten rodzaj leczenia.

Stosowanie glikokortykosteroidu (GKS) w formie aerozolu do nosa może mieć niewielki lub żaden wpływ na zmysł węchu, gdy oceniano go za pomocą specjalistycznych testów (zamiast pytać ludzi o ich zmysł węchu).

Pozostałe dane naukowe były bardzo niskiej wiarygodności, więc nie wiemy, czy spray do nosa z GKS jest lepszy lub gorszy niż niestosowanie leczenia w zakresie:

- pomocy w powrocie zmysłu węchu do normy (albo pacjenci czują, że ich zmysł węchu wrócił do normy, albo mają normalny zmysł węchu według określonych testów);

- sprawiania, że pacjenci czują, że ich zmysł węchu uległ poprawie;

- występowania jakiekolwiek niepożądanych efektów ubocznych.

Donosowe krople zawierające GKS w porównaniu z placebo (leczeniem pozorowanym)

W 1 badaniu oceniano ten rodzaj leczenia.

Stosowanie donosowych kropli zawierających GKS może nie wpływać na liczbę osób, które uważają, że ich zmysł węchu powrócił po 30 dniach.

Znaleźliśmy kilka innych badań, które są w toku, ale wyniki tych badań nie były jeszcze dostępne, aby włączyć je do niniejszego przeglądu.

Co to oznacza?

Nie wiadomo, czy stosowanie glikokortykosteroidowych aerozoli lub kropli do nosa przynosi jakiekolwiek korzyści w zapobieganiu długotrwałej utracie zmysłu węchu, która jest związana z COVID-19, ani czy powoduje jakiekolwiek szkody. Niniejszy przegląd jest „żywym przeglądem systematycznym”. Oznacza to, że będziemy na bieżąco sprawdzać, czy nie pojawiły się nowe badania, które mogą być istotne, a przegląd będzie stale aktualizowany, gdy pojawią się dodatkowe wyniki.

Jak bardzo aktualny jest ten przegląd?

Dane naukowe w tym przeglądzie Cochrane są aktualne do października 2021 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Hurko Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information