Stosowanie prawastatyny w celu zmniejszenia stężenia lipidów we krwi

Najważniejsze informacje

• Stosowanie prawastatyny w dawkach od 5–60 mg zmniejsza stężenie cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (tj. LDL-C), a efekt zależy od zastosowanej dawki.

• Maksymalną dopuszczoną dawką prawastatyny jest 80 mg/dobę.

• Z innych przeprowadzonych przez nas przeglądów systematycznych wynika, że jej stosowanie wpływa na stężenie cholesterolu podobnie jak stosowanie fluwastatyny, ale jest słabsze niż innych statyn.

Czym są cholesterol i tłuszcze we krwi?

Cholesterol jest niezbędnym do życia budulcem błon komórek zwierzęcych. Głównymi składnikami związków tłuszczowych we krwi są lipoproteiny o małej gęstości, lipoproteiny o dużej gęstości i trójglicerydy. Lipoproteiny o małej gęstości transportują cząsteczki tłuszczu we krwi i dostarczają je do komórek. Lipoproteiny o dużej gęstości usuwają cząsteczki tłuszczu z komórek i transportują je do wątroby. Stężenie cholesterolu i jego rodzaje, stężenie lipoprotein o małej i dużej gęstości, można oznaczać we krwi. Trójglicerydy znajdują się we wszystkich lipoproteinach i ich stężenie można również oznaczać we krwi. Uważa się, że tłuszcze krążące we krwi mają negatywny wpływ na serce oraz naczynia krwionośne.

Co to jest prawastatyna?

Prawastatyna należy do klasy leków zmniejszających stężenie cholesterolu we krwi, zwanych statynami. Jakie inne należą do tej grupy? Czy ich stosowanie niesie za sobą jakiekolwiek działania niepożądane?

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć, jak różne dawki prawastatyny wpływają na stężenie tłuszczów we krwi.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których porównywano prawastatynę z nieaktywną formą leczenia (placebo) przez okres od 3 do 12 tygodni i oznaczano stężenie cholesterolu i innych tłuszczów we krwi. Działania niepożądane oceniliśmy na podstawie danych na temat liczby osób, które opuściły badanie z powodu skutków ubocznych. Wzięliśmy pod uwagę osoby w dowolnym wieku, niezależnie od informacji o ewentualnej chorobie sercowo-naczyniowej.

Co udało się ustalić?

Znaleźliśmy 64 badania, w których oceniano wpływ stosowania różnych dawek prawastatyny u 9771 uczestników.

Głównie wyniki

U osób przyjmujących prawastatynę w dawkach od 5 mg do 160 mg stężenie LDL-C zmniejszyło się o 18,3% do 35,3%.

W przeanalizowanych krótkoterminowych badaniach różnica pod względem częstości występowania działań niepożądanych między prawastatyną i placebo była niepewna.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

W wielu badaniach nie zgłaszano skutków ubocznych ani liczby osób, które nie ukończyły badania z powodu działań niepożądanych.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do września 2021 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Maraj Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information