Wpływ interwencji ukierunkowanych na ogólnoustrojową odpowiedź zapalną po operacji kardiochirurgicznej na wyniki kliniczne u dorosłych

Kluczowe informacje

- Nie mamy pewności co do korzyści płynących z interwencji przeciwzapalnych po operacji kardiochirurgicznej.

- Dalsze badania powinny zbadać rolę czynników takich jak wiek i choroby przewlekłe w odpowiedzi na interwencje przeciwzapalne.

Jaki jest związek między odpowiedzią zapalną a uszkodzeniem narządów po operacji kardiochirurgicznej?

Po operacji kardiochirurgicznej może dojść do uszkodzenia różnych narządów, co może prowadzić do ciężkich powikłań, a czasem nawet do śmierci. Wciąż nie wiemy, jak temu zapobiec. Niektórzy autorzy uważają, że zmniejszając nadmierną odpowiedź zapalną (ang. systemic inflammatory response syndrome , SIRS), z jaką nasz organizm reaguje na operację, możemy być w stanie zmniejszyć uszkodzenia narządów. Zostało to ocenione w kilku badaniach naukowych, ale wyniki nie są jednoznaczne. SIRS obserwuje się u ponad 80% pacjentów poddawanych poważnym zabiegom chirurgicznym, a w zakresie od 28,3% do 96,2% w konkretnym przypadku operacji serca.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy zrozumieć, czy zmniejszenie odpowiedzi zapalnej po operacji kardiochirurgicznej przynosi korzyści kliniczne.

Co zrobiliśmy?

Przeprowadziliśmy ten przegląd, aby podsumować wyniki tych badań, przeszukując bazy danych zawierające raporty z trwających i zakończonych badań z ostatnich 30 lat. Uwzględniliśmy tylko badania przeprowadzone wśród dorosłych pacjentów.

Czego się dowiedzieliśmy?

Niniejszym przedstawiono wyniki 328 badań obejmujących 40 255 pacjentów. Wpływ na aktywność zapalną (mierzoną poprzez stężenie głównych sygnałów krążących we krwi) nie został wyraźnie zmieniony. Z drugiej strony, śmiertelność była mniejsza w tych badaniach, chociaż efekt ten nie mógł zostać potwierdzony, gdy powtórzyliśmy nasze obliczenia w badaniach przeprowadzonych wyłącznie w najwyższym standardzie jakości. Inne oznaki stanu zapalnego i uszkodzenia narządów nie uległy wyraźnym zmianom.

Podsumowując, potrzebne są dalsze badania, zanim zrozumiemy, czy poprzez celowanie w stan zapalny możemy zapobiec uszkodzeniom narządów.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Nasza praca wykazała niespójności we wnioskach z tych badań i kwestie związane z niektórymi przyjętymi metodami, które zmniejszają zaufanie do wyników naszej analizy.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do października 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information