Terapia logopedyczna w przypadku chronicznego kaszlu

Wprowadzenie

Ludzie zazwyczaj kaszlą, aby chronić i oczyszczać drogi oddechowe. Kiedy pojawia się zakażenie w klatce piersiowej, kaszlemy, aby wyrzucić bakterie. Kiedy wdychamy kurz, kaszlemy, aby go wyrzucić. Niektórzy ludzie mają przewlekły lub długotrwały kaszel, spowodowany chorobą taką jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub refluks żołądkowo-przełykowy. Może się jednak pojawić przewlekły kaszel bez wyraźnej przyczyny. Jest to tzw. niewyjaśniony (idiopatyczny/nawracający) przewlekły kaszel (ang. unexplained chronic cough, UCC). Kaszel trwający miesiącami i latami jest nieprzyjemny, jak również powoduje obniżenie jakości życia.

Aktualne wytyczne zalecają stosowanie gabapentyny (leku zwykle stosowanego do kontroli napadów drgawkowych i zmniejszania bólu nerwów) w celu powstrzymania kaszlu u osób z UCC. Lek ten ma jednak działania niepożądane, obejmujące między innymi senność.

Terapia logopedyczna została zaproponowana jako nielekowa metoda leczenia UCC. Postępowanie logopedyczne pozwoliłoby uniknąć ryzyka i skutków ubocznych przyjmowania farmaceutyków.

Terapia logopedyczna ma na celu nauczenie pacjenta kontrolowania kaszlu. Osoba ta jest uczona metod, które pomogą jej stłumić chęć kaszlu. Edukacja jest prowadzona z zamiarem pomocy ludziom w zrozumieniu, jak działa ta technika i zachęcenia ich do przestrzegania jej zasad. Ludzie otrzymują również informacje na temat higieny głosu. Obejmuje ona techniki mające na celu zmniejszenie bodźców wywołujących kaszel. Przykładowo, higiena głosu może obejmować pomoc w oddychaniu przez nos, a nie przez usta, oraz unikanie picia alkoholu i kofeiny, które mogą nasilać kaszel. Mogą również otrzymać poradę psychoedukacyjną, która pomoże im nauczyć się, że mają zasoby, aby kontrolować swój kaszel.

W niniejszym przeglądzie oceniono najnowsze dowody dotyczące skuteczności terapii logopedycznej w leczeniu UCC.

Charakterystyka badania

Znaleziono 2 badania spełniające kryteria włączenia. Oba to badania z randomizacją (RCT; taki rodzaj badania, w którym uczestnicy są losowo przydzieleni do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia) przeprowadzone wśród osób z rozpoznaniem UCC. Uczestnicy otrzymali wsparcie, uwzględniające strategie logopedyczne (grupa eksperymentalna) albo porady dotyczące zdrowego stylu życia (grupa kontrolna). Do oceny, czy strategie logopedyczne są użyteczną interwencją, wybrano jakość życia związaną ze zdrowiem i poważne zdarzenia niepożądane.

Główne wyniki

Tylko w jednym z badań porównujących strategie logopedyczne z tradycyjną opieką uzyskano dane dotyczące jakości życia (za pomocą kwestionariusza). Po 4 tygodniach u uczestników badania, którzy otrzymali opiekę logopedyczną oraz uczestniczyli w interwencyjnej terapii fizjoterapeutycznej i logopedycznej (ang. physiotherapy, speech and language therapy intervention, PSALTI), nastąpiła średnia poprawa jakości życia, w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej. Korzyść ta jednak była krótkotrwała i zniknęła po 4 tygodniach, w porównaniu z grupą kontrolną. Oznacza to, że chociaż leczenie okazało się skuteczne w krótszym czasie, w dłuższym okresie może nie poprawiać jakości życia w porównaniu z tradycyjną opieką.

Poszukiwaliśmy również informacji o skutkach ubocznych lub szkodliwości leczenia. W tym samym badaniu odnotowano, że nikt nie doświadczył poważnych skutków ubocznych lub szkód podczas trwania badania.

Rozważano również inne sposoby pomiaru wpływu postępowania logopedycznego, ale w każdym przypadku odpowiednie dane pochodziły tylko z jednego badania. Wykazano poprawę w zakresie obiektywnych wskaźników kaszlu (przy użyciu monitora kaszlu), objawów (przy użyciu skali objawów) oraz poprawę kliniczną po wprowadzeniu terapii logopedycznej, w porównaniu z grupą kontrolną. W uwzględnionych badaniach nie odnotowano różnicy pod względem dodatkowych wyników, takich jak subiektywne wskaźniki kaszlu lub wrażliwość na odruch kaszlowy (mierzone w laboratorium przy użyciu środków drażniących drogi oddechowe).

Jakość danych naukowych

Niewielka liczba istotnych, wysokiej jakości badań przedstawionych w tym przeglądzie oznacza, że nie możemy mieć pewności co do ogólnych korzyści z terapii logopedycznej w leczeniu UCC. Poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem była związana z interwencją PSALTI w krótkim okresie w jednym badaniu, ale potrzebne są dalsze badania w celu powtórzenia tego wyniku. Podsumowując, aby w pełni zbadać potencjał postępowania logopedycznego w leczeniu UCC, konieczne jest przeprowadzenie większej liczby RCT.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Krzeszewska Redakcja: Katarzyna Hurko, Karolina Moćko

Tools
Information