Wpływ narzędzi wspomagania decyzji klinicznych w telefonach komórkowych na podstawową opiekę zdrowotną

Jaki był cel niniejszego przeglądu?

W niniejszym przeglądzie Cochrane Review staraliśmy się ustalić, czy pracownicy podstawowej (środowiskowej) opieki zdrowotnej korzystający z narzędzi wspomagania decyzji klinicznych w telefonach komórkowych lub innych urządzeniach przenośnych zapewniają lepszą jakość opieki. Poszukiwano badań, w których badacze porównywali narzędzie wspomagania decyzji stosowane w telefonach komórkowych z rutynową praktyką, w której może nie być żadnych wytycznych lub mogą być one dostępne w formie papierowej. Poszukiwano badań przeprowadzonych od 1 stycznia 2000 r. do 9 października 2020 r. Znaleziono 8 badań.

Najważniejsze informacje

Nie wiemy, czy narzędzia wspomagania decyzji klinicznych stosowane na urządzeniach mobilnych sprawiają, że pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej lepiej stosują się do zalecanych praktyk. Dane nie są jasne co do wpływu tych narzędzi na zachowanie pacjentów i klientów oraz na ich zdrowie. Potrzebujemy więcej lepszych badań, aby ocenić te kwestie.

Co badano w ramach niniejszego przeglądu?

W wielu miejscach pacjenci otrzymują opiekę niskiej jakości. Dzieje się tak często dlatego, że mieszkają oni w biednych lub wiejskich środowiskach, gdzie jest niewielu pracowników służby zdrowia, lub dlatego, że pracownicy służby zdrowia nie mają wystarczających środków, sprzętu lub odpowiedniego przeszkolenia. Pracownicy służby zdrowia mogą mieć trudności z uzyskaniem aktualnych informacji lub mogą nie mieć wystarczająco dużo czasu na podejmowanie właściwych decyzji, co może skutkować niską jakością opieki nad pacjentami.

Narzędzia wspomagania decyzji mogą pomóc w rozwiązaniu niektórych z tych problemów. Narzędzie wspierające podejmowanie decyzji pomaga pracownikowi opieki zdrowotnej przemyśleć to, co wie o pacjencie. Narzędzie to pomaga pracownikowi służby zdrowia podjąć właściwą dla danego pacjenta decyzję. Projektowanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych, które mogą być używane w telefonach komórkowych lub innych urządzeniach przenośnych, takich jak tablety i osobiste asystenty cyfrowe (PDA), może ułatwić korzystanie z tych narzędzi i ich aktualizację.

Głównym celem naszego przeglądu było ustalenie, czy pracownicy służby zdrowia korzystający z narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w telefonach komórkowych zapewniają lepszą opiekę zdrowotną niż pracownicy służby zdrowia korzystający z narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji, które nie są dostępne w telefonach komórkowych lub którzy nie korzystają z żadnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji. Przyjrzeliśmy się wykorzystaniu tych narzędzi tylko w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Jakie były główne wyniki niniejszego przeglądu?

Odnaleziono 8 istotnych badań. 3 badania przeprowadzono w USA, a 5 w Indiach, Chinach, Gwatemali, Ghanie i Kenii. W badaniach tych wykazano, że gdy pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej korzystają z narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych w telefonach komórkowych:

– nie wiemy, czy są one lepsze w przestrzeganiu zalecanej praktyki klinicznej, ponieważ jakość tych danych była bardzo niska;

– nie było wyraźnego wzorca pozytywnego lub negatywnego wpływu na zachowanie pacjentów lub klientów oraz na ich zdrowie;

– może to nieznacznie poprawić zadowolenie pacjentów z informacji medycznej;

– nie wiemy, czy to podejście skłoniło pracowników podstawowej opieki zdrowotnej do szybszego rozwiązywania problemów zdrowotnych, ponieważ nie znaleźliśmy badań, w których to sprawdzano. Nie znaleziono również badań, które badałyby wpływ tego podejścia na satysfakcję pracowników opieki zdrowotnej, wykorzystanie zasobów lub to, czy miało ono jakieś niezamierzone konsekwencje (np. szkody).

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Poszukiwaliśmy badań, które zostały opublikowane do października 2020 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Hurko Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information