Jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo jednych antybiotyków w porównaniu do innych w leczeniu osób z rozstrzeniami oskrzeli?


Wprowadzenie
Rozstrzenie oskrzeli charakteryzuje się nieprawidłowym poszerzeniem dróg oddechowych w płucach, co zazwyczaj jest spowodowane przez nawracające infekcje bakteryjne prowadzące do ich zniszczenia. Antybiotyki stanowią główną opcję terapeutyczną w leczeniu tych infekcji i są też zalecane w celu zapobiegania wystąpieniu ponownych zakażeń. Jednak, stosowanie antybiotyków musi być rozważone w kontekście ich potencjalnych działań niepożądanych oraz w związku z rozwojem odporności na antybiotyki, co wpływa na zmniejszenie ich skuteczności. Dotychczas mała ilość badań dotyczyła stosowania antybiotyków u osób z rozstrzeniami oskrzeli. Dlatego konieczne jest ustalenie skuteczności jednych antybiotyków w porównaniu do innych.

Charakterystyka badań
W kwietniu 2018 roku poszukiwaliśmy badań obejmujących osoby dorosłe lub dzieci z rozstrzeniami oskrzeli. W badaniach tych uczestników losowo przydzielano do grup otrzymujących różne antybiotyki tą samą drogą podania. Znaleźliśmy tylko 4 bardzo małe badania. W badaniach wzięło udział w sumie 138 osób. Taka mała liczba uczestników bardzo utrudnia wyciągniecie jednoznacznych wniosków.

Główne wyniki
Do tego przeglądu systematycznego mogły być włączone 4 badania randomizowane. Żadne z tych badań nie zawierało informacji o zaostrzeniach (choroby; przyp.tłum.). We włączonych badaniach podano, że nie było zgonów lub poważnych działań niepożądanych. Niepowodzenie w leczeniu stwierdzano rzadziej podczas stosowania antybiotyków z grupy fluorochinolonów niż z grupy amoksycyliny.

Jakość danych naukowych
Recenzenci ocenili jakość danych naukowych w 4 włączonych badaniach jako niską lub bardzo niską.

Główne wnioski

Antybiotyki z grupy fluorochinolonów mogą być lepsze niż te z grupy amoksycyliny w leczeniu zaostrzeń, jednak wniosek ten oparty jest na danych naukowych niskiej jakości. Konieczne są nowe dane naukowe pochodzące z badań klinicznych wysokiej jakości dotyczących antybiotykoterapii w okresie krótko- i długoterminowym, aby można było wysunąć jednoznaczne wnioski o korzyściach jakiegokolwiek antybiotyku w porównaniu do innego w leczeniu osób z rozstrzeniami oskrzeli.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Bobrowska Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information