Interwencje mające na celu przyjęcie zaleceń opartych na danych naukowych w świeżym udarze mózgu

Czy wdrożenie interwencji poprawia świadczenie opieki opartej na danych naukowych na oddziałach leczących świeże udary mózgu?

Najważniejsze informacje

Interwencje wdrożeniowe mają na celu poprawę świadczenia opieki opartej na danych naukowych, czyli opieki, której skuteczność została udowodniona w badaniach naukowych, aby pomóc pacjentom z określonym stanem zdrowia. Nie wiemy, czy interwencje wdrożeniowe realizowane na oddziałach leczenia świeżego udaru mózgu prowadzą do lepszego świadczenia opieki opartej na danych naukowych.

Potrzebne są dalsze badania w celu zbadania, jak skutecznie wdrożyć opiekę opartą na danych naukowych w warunkach leczenia świeżego udaru mózgu. Przyszłe badania powinny lepiej opisywać interwencje i wykorzystywać spójne sposoby pomiaru wyników.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy istnieją interwencje, które możemy zastosować w przypadku świeżego udaru mózgu, aby mieć pewność, że każdy pacjent na oddziale udarowym otrzyma opiekę opartą na dowodach naukowych. Chcieliśmy przyjrzeć się sposobom zmiany zachowań pracowników ochrony zdrowia, a także systemom w szpitalach, aby zrozumieć, co jest najbardziej pomocne we wprowadzaniu zmian, aby pacjenci otrzymywali opiekę najwyższej jakości.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, które przeprowadzono na oddziałach leczenia świeżego udaru mózgu, w których badacze porównali interwencje mające na celu poprawę opieki opartej na danych naukowych z niestosowaniem interwencji lub z różnymi rodzajami interwencji wdrożeniowych. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań i oceniliśmy zaufanie względem otrzymanych danych naukowych w oparciu o takie czynniki, jak metodyka badań i liczebność badanej grupy.

Co znaleźliśmy?

Uwzględniliśmy 7 badań, które objęły 42 489 pacjentów ze świeżym udarem mózgu i nieznaną liczbę pracowników służby zdrowia. Badania przeprowadzono w 129 szpitalach w Australii, Wielkiej Brytanii, Chinach i Holandii. Najmniejsze badanie obejmowało 64 pacjentów, a największe 22 384 pacjentów. We wszystkich badaniach ponad 85% pacjentów miało udar niedokrwienny mózgu, od 50% do 63% pacjentów było płci męskiej i byli w wieku średnio od 65 do 78 lat.

W 5 badaniach porównano strategię składającą się z wielu elementów (wieloaspektową) z niestosowaniem interwencji, a w 2 badaniach porównano jedną strategię wieloaspektową z inną strategią wieloaspektową. Strategie we wszystkich badaniach miały na celu zmianę zachowania personelu szpitalnego, a 3 badania dotyczyły zmiany systemów w szpitalu.

Nie wiemy, czy strategie wdrożeniowe w porównaniu z niestosowaniem interwencji mają jakikolwiek wpływ na to, czy pacjenci otrzymują opiekę opartą na danych naukowych podczas przyjęcia na oddział udarowy. Uważamy, że strategie wdrożeniowe prawdopodobnie nie wpływają na liczbę pacjentów leczonych trombolizą (metoda leczenia rozpuszczająca skrzepliny), ale prawdopodobnie zwiększają liczbę pacjentów, którzy są poddawani badaniu przesiewowemu po pierwszym przyjęciu do szpitala. Interwencje wdrożeniowe w porównaniu z niestosowaniem interwencji prawdopodobnie mają niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu, niepełnosprawności lub zależności od innych i prawdopodobnie nie wpływają na czas pobytu pacjentów w szpitalu. W żadnym badaniu nie raportowano wyników w zakresie kosztów ekonomicznych, ani wiedzy pracowników służby zdrowia.

Jakie są ograniczenia zgromadzonych danych naukowych?

Nie mamy pewności co do danych potwierdzających, czy pacjenci podczas przyjęcia na oddział udarowy otrzymują opiekę opartą na danych naukowych, ponieważ osoby zbierające dane wiedziały, którzy pacjenci otrzymali interwencje, wyniki badań bardzo różniły się między sobą, a także nie ma wystarczającej liczby badań, aby mieć pewność co do wyników. Jesteśmy umiarkowanie pewni danych naukowych dotyczących: liczby pacjentów leczonych trombolizą i liczby pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu sprawdzającemu zdolność do przełykania, ryzyka zgonu, niepełnosprawności lub zależności pacjenta od innych oraz czasu pobytu pacjenta w szpitalu, głównie ze względu na brak wystarczających badań.

Dane naukowe odnoszą się wyłącznie do oddziałów leczenia świeżego udaru mózgu. Biorąc pod uwagę, że utworzenie i utrzymanie oddziałów leczenia świeżego udaru mózgu jest kosztowne, dane naukowe zawarte w niniejszym przeglądzie ograniczają się do dobrze finansowanych placówek opieki zdrowotnej, które posiadają takie oddziały.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Niniejszy przegląd obejmuje artykuły, które zidentyfikowaliśmy podczas wyszukiwania w kwietniu 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Zalewska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information