Rehabilitacja prącia w zaburzeniach erekcji po prostatektomii

Pytanie badawcze

Jaka jest skuteczność zabiegów przywracających mężczyznom zdolność do erekcji po operacji raka prostaty?

Wprowadzenie

Wielu mężczyzn po usunięciu prostaty z powodu raka ma problemy z erekcją. Badania sugerują, że przyjmowanie niektórych leków lub stosowanie urządzeń pomagających w erekcji może wpłynąć u mężczyzn na poprawę w szybszym i lepszym powrocie do zdrowia przy regularnym, zaplanowanym stosowaniu (np. codziennie lub dwa razy w tygodniu) w porównaniu ze stosowaniem doraźnym. Nie jest jednak jasne, jaka jest skuteczność tych zabiegów w rzeczywistości.

Charakterystyka badań

Uwzględniliśmy osiem randomizowanych badań (badania kliniczne, w których osoby są losowo umieszczane w jednej z dwóch lub więcej grup terapeutycznych) obejmujących 1699 uczestników. W pięciu badaniach oceniano przyjmowanie inhibitorów fosfodiesterazy (rodzaj leku) zgodnie z harmonogramem w porównaniu z brakiem leczenia lub placebo (lek pozorowany, nie wywiera efektu). W dwóch badaniach porównano stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy przyjmowanych codziennie lub w razie potrzeby. W jednym badaniu porównano codzienne stosowanie inhibitora fosfodiesterazy oraz leku zwanego prostaglandyna E1, który jest aplikowany na czubek penisa jak czopek. Główne wyniki tego przeglądu, które naszym zdaniem były najważniejsze dla mężczyzn, to samoocena erekcji (samoocena potencji), ocena jakości erekcji oparta na specjalistycznym kwestionariuszu erekcji i obecność poważnych działań niepożądanych.

Główne wyniki

Stwierdziliśmy, że mężczyźni stosujący badane leki zgodnie z harmonogramem, mogli mieć podobną samoocenę erekcji i jakość erekcji (ocenioną na podstawie wypełnionych przez nich kwestionariuszy) w porównaniu z mężczyznami, którzy nie przyjmowali regularnie żadnych leków lub stosowali je w razie potrzeby. Porównywane grupy miały również podobną częstość poważnych skutków ubocznych i podobny wskaźnik rezygnacji z udziału w badaniu przed jego zakończeniem. Jednak jesteśmy bardzo niepewni co do wyciągniętych wniosków. Ze względu na brak danych nie byliśmy w stanie ocenić, czy wyniki te byłyby różne w innych grupach mężczyzn, w zależności od tego, czy chirurg starał się zachować nerwy pomagające w erekcji czy nie, w oparciu o wiek mężczyzn oraz to jak dobrze oceniali swoje erekcje wcześniej.

Wiarygodność danych naukowych

Jakość danych naukowych w przypadku większości głównych wyników była bardzo niska. Oznacza to, że jesteśmy bardzo niepewni co do wyników sformułowanych w niniejszym przeglądzie. Dalsze badania prawdopodobnie zmienią przedstawione wyniki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information