Grelina (hormon głodu) w leczeniu pacjentów chorych na raka z utratą apetytu i masy ciała

Najistotniejsze informacje

Brakuje dobrych dowodów na poparcie lub odrzucenie sugestii, że grelina jest przydatna w leczeniu chorych na raka z utratą apetytu i masy ciała. Nie ma wystarczających danych, aby zalecać stosowanie tego hormonu w praktyce klinicznej.

Wprowadzenie

Od 60% do 80% chorych na raka cierpi z powodu utraty apetytu i masy ciała, co z kolei wiąże się ze skróceniem średniej długości trwania życia i obniżeniem jakości życia. Grelina, zwana też hormonem głodu, wydzielana jest w żołądku i innych organach ciała. Badania wykazały, że grelinę można stosować w leczeniu utraty apetytu i masy ciała u pacjentów z chorobą nowotworową. Jednak nie oceniono skuteczności i bezpieczeństwa takiego leczenia w tej grupie chorych. W tym przeglądzie postanowiliśmy ocenić wszystkie dane naukowe dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania greliny w celu poprawy apetytu i zwiększenia masy ciała u chorych na raka z utratą apetytu i masy ciała.

Okres wyszukiwania danych

Dane naukowe obejmują wyniki opublikowane do 20 lipca 2017 r.

Charakterystyka badania

Znaleźliśmy 3 badania, które objęły łącznie 59 chorych na raka (37 mężczyzn i 22 kobiety) w wieku od 54 do 78 lat. Leczenie ukończyło 47 chorych. Badania różniły się między sobą konstrukcją i obejmowały chorych na różne nowotwory. Badania różniły się dawkowaniem, drogą iniekcji, częstotliwością i długością leczenia. W jednym z badań porównywano grelinę z placebo, a w dwóch badaniach stosowanie greliny w różnych dawkach (większą dawkę z mniejszą). Wyniki interesujące chorych na raka z utratą apetytu i masy ciała, takie jak poprawa żywienia i zwiększenie masy ciała, nie zostały odpowiednio przedstawione.

Wszystkie z trzech włączonych badań były finansowane przez agencje rządowe. Jedno z badań otrzymało dodatkowy grant od firmy farmaceutycznej.

Główne wyniki

Nie znaleźliśmy wystarczających dowodów na to, że stosowanie greliny wiązało się z różnicą w zakresie ilości spożytego pożywienia. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów potwierdzających, że stosowanie greliny (samej lub w łącznie z innym leczeniem) miało jakikolwiek wpływ na masę ciała. Nie byliśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków na temat ryzyka działań niepożądanych. Ograniczona ilość informacji oznacza, że nie mogliśmy wyciągnąć żadnych wniosków.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych oceniliśmy według następującej skali: wysoka, umiarkowana, niska i bardzo niska. Wysoka jakość danych naukowych oznacza, że jesteśmy bardzo pewni otrzymanych wyników. Bardzo niska jakość danych naukowych oznacza, że jesteśmy bardzo niepewni otrzymanych wyników. Dane naukowe w tym przeglądzie były bardzo niskiej jakości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Stańczak Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information