Ketoprofen przyjmowany doustnie w leczeniu ostrego epizodycznego bólu głowy typu napięciowego u dorosłych.

Wniosek

W przeglądzie stwierdzono, że niewiele osób z napięciowym bólem głowy występującym 2-14 razy w miesiącu uzyskuje ulgę w bólu po przyjęciu 25 mg ketoprofenu. Są pewne wątpliwości co do sposobu przeprowadzania badań nad pacjentami z tym rodzajem bólu głowy. Wśród nich pojawia się pytanie o to, jakie osoby zostały włączone do badań oraz jakie punkty końcowe były oceniane. Wątpliwości te ograniczają przydatność tych wyników, szczególnie w odniesieniu do osób, które miewają ból głowy tylko sporadycznie.

Wprowadzenie

Osoby z częstym epizodycznym napięciowym bólem głowy miewają od 2 do 14 epizodów bólu w miesiącu. Napięciowy ból głowy przeszkadza w koncentracji i pracy, a w konsekwencji utrudnia funkcjonowanie. Jeśli ból głowy wystąpi, to zwykle z czasem ustępuje, nawet bez leczenia.

Ketoprofen jest powszechnie stosowanym lekiem przeciwbólowym, dostępnym w większości krajów na receptę, ale w niektórych także bez recepty. Zwykle stosowana dawka to 25 lub 50 mg doustnie.

Charakterystyka badania

W maju 2016 roku dokonaliśmy przeglądu literatury, znajdując cztery badania z łącznym udziałem 1253 osób, w których oceniono stosowanie ketoprofenu w częstym epizodycznym napięciowym bólu głowy. Tylko część uczestników badań brała udział w porównaniu 25 mg ketoprofenu z placebo (tabletką bez substancji czynnej). Efekt leczenia oceniano zazwyczaj dwie godziny po przyjęciu leku lub placebo. International Headache Society (Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Bólu Głowy) zaleca ocenę efektu (niewystępowanie bólu) dwie godziny po przyjęciu tabletki, ale sugeruje również monitorowanie innych skutków leczenia. W niewielu badaniach odnotowywano zalecane punkty końcowe (efekty leczenia), więc dane do analizy z niektórych badań były ograniczone.

Główne wyniki

Niewystępowanie bólu dwie godziny po przyjęciu tabletki zgłosiło 27 na 100 osób przyjmujących ketoprofen w dawce 25 mg i 16 na 100 osób otrzymujących placebo, co oznacza, że tylko 11 ze 100 osób odniosło korzyść z zażycia ketoprofenu (niska jakość danych). Niewystępowanie bólu lub tylko łagodny ból po dwóch godzinach był zgłaszany przez 66 na 100 osób przyjmujących ketoprofen w dawce 25 mg i w 38 spośród 100 przyjmujących placebo (średnia jakość danych), co oznacza, że 28 na 100 osób odniosło korzyść z zażycia ketoprofenu 25 mg.

Działania niepożądane zgłaszało 14 na 100 osób przyjmujących ketoprofen, czyli nieco więcej niż w grupie placebo (7 na 100 osób) (niska jakość danych). Większość działań niepożądanych miało łagodne lub umiarkowane nasilenie. Nie stwierdzono żadnych poważnych efektów ubocznych.

Ketoprofen w dawce 25 mg nie różnił się pod względem skuteczności uśmierzania bólu od paracetamolu w dawce 1000 mg (umiarkowana i niska jakość danych), ale jego stosowanie częściej prowadziło do zdarzeń niepożądanych (niska jakość danych).

Jakość danych

Jakość danych dotyczących wpływu ketoprofenu na niewystępowanie bólu głowy po dwóch godzinach była niska, a na występowanie łagodnego bólu - umiarkowana. Umiarkowana jakość danych oznacza, że jesteśmy raczej pewni wyników. Niska jakość danych oznacza, że nie jesteśmy bardzo pewni wyników i że nowe dodatkowe informacje mogą zmienić nasze wnioski.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Anastazja Szlauer-Stefańska. Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information