Krótko działające analogi insuliny w porównaniu ze zwykłą insuliną ludzką w cukrzycy typu 1

Pytanie badawcze

Czy krótko działające analogi insuliny są bardziej użyteczne niż zwykła insulina ludzka u dorosłych z cukrzycą typu 1?

Wprowadzenie

Cukrzyca to choroba powodująca nadmierne zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi pacjenta. Insulina jest hormonem uwalnianym przez trzustkę (mały narząd położony za żołądkiem), który reguluje stężenie glukozy we krwi. W cukrzycy typu 1 trzustka nie wytwarza insuliny, dlatego chory musi wstrzykiwać sobie ten hormon, aby kontrolować stężenie glukozy i utrzymać dobre samopoczucie. Krótko działające analogi insuliny (takie jak insulina lispro, insulina aspart i insulina glulizynowa) działają szybciej niż zwykła insulina ludzka. Można je wstrzykiwać bezpośrednio przed posiłkami i uzyskać mniejsze stężenia cukru we krwi po spożyciu pokarmu.

Charakterystyka badania

Znaleźliśmy 9 badań z randomizacją (badań klinicznych, w których ludzie są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup terapeutycznych), obejmujących łącznie 2693 uczestników i porównujących analogi insuliny - insulinę lispro i insulinę aspart - ze zwykłą insuliną ludzką. Osoby we włączonych badaniach były poddane obserwacji przez 24 do 52 tygodni.

Przedstawione dane są aktualne na dzień 15 kwietnia 2015 roku.

Najważniejsze wyniki

Zgodnie z naszą analizą, krótko działające analogi insuliny były nieco lepsze niż zwykła insulina pod względem długookresowej kontroli glikemii (czyli utrzymywania stężenia glukozy we krwi w przedziale pożądanych wartości). Porównywane metody leczenia z podobną częstością powodowały zmniejszenie stężenia glukozy poniżej normy, czyli hipoglikemię; dotyczyło to zwłaszcza ciężkiej (nocnej) hipoglikemii. Nie odnaleziono żadnych informacji na temat późnych powikłań cukrzycy, takich jak problemy z oczami, nerkami lub stopami. W badaniach nie podano kosztów i trwały one za krótko, aby wiarygodnie ocenić ryzyko zgonu bez względu na przyczynę. Nie odnaleziono również danych, które w jasny sposób świadczyłyby o istotnym wpływie analogów insuliny na jakość życia związaną ze zdrowiem (tj. zdrowie fizyczne, umysłowe, emocjonalne i społeczne).

Jakość danych

Jakość włączonych badań była niska lub bardzo niska, głównie dlatego, że żadne z badań nie zostało przeprowadzone ze ślepą próbą (czyli w taki sposób, aby pracownicy ochrony zdrowia i uczestnicy nie znali rodzaju zastosowanej terapii). Dlatego wszystkie badania były obciążone ryzykiem błędu, zwłaszcza w zakresie efektów takich jak epizody hipoglikemii. Ponadto, wiele badań wykazało nieścisłości w zakresie opisywania metod i wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz Redakcja: Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information