Joga stosowana łącznie z innymi metodami leczenia w porównaniu z leczeniem standardowym u chorych na schizofrenię

Pytanie badawcze

Jaka jest skuteczność jogi stosowanej jako element większego pakietu interwencji u chorych na schizofrenię w porównaniu z leczeniem standardowym?

Wprowadzenie

Joga obejmująca przyjmowanie określonych pozycji ciała oraz ćwiczenia oddechowe, sprzyja osiągnięciu równowagi między umysłem, a ciałem człowieka. Joga jest obecnie powszechnie stosowaną metodą relaksacji i ćwiczeń mającą na celu zmniejszenie stresu oraz promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia. Schizofrenia jest chorobą psychiczną, której objawy obejmują m.in. omamy słuchowe, zobojętnienie i wycofanie społeczne. Schizofrenia zazwyczaj występuje u chorych przez długi okres ich życia, a terapia polega głównie na stosowaniu leków przeciwpsychotycznych. Leki te nie zawsze są w pełni skuteczne, a niektóre badania sugerują, że joga stosowana jako leczenie uzupełniające, może przynieść korzyści i wpływać na poprawę jakości życia chorych ze schizofrenią. Joga może być łączona z innymi formami leczenia, takimi jak poradnictwo lub inne ćwiczenia fizyczne, w tzw. "pakietach opieki zdrowotnej".

Charakterystyka badań

Do niniejszego przeglądu włączono jedynie trzy badania z randomizacją o krótkim okresie obserwacji (osiem tygodni), w których chorych na schizofrenię przydzielano losowo do grupy stosującej jogę łącznie z innymi metodami leczenia uzupełniającego lub leczenie standardowe. W jednym z badań joga łączona była z zajęciami teatralnymi, muzycznymi i tanecznymi, w drugim, oprócz jogi stosowano sesje motywacyjne i dyskusyjne. W ostatnim z badań włączonych do przeglądu jogę stosowano wraz z poradnictwem oraz interaktywnymi sesjami pytań i odpowiedzi. Udział jogi w ocenianych pakietach nie został wyraźnie opisany we włączonych badaniach. Badania te zostały odnalezione po przeszukaniu Cochrane Schizophrenia Group's Register, w marcu 2017 r. W trakcie trwania badań wszyscy pacjenci kontynuowali przyjmowanie przepisanych wcześniej leków przeciwpsychotycznych.

Główne wyniki

Wiele istotnych punktów końcowych nie było ocenianych w analizowanych badaniach, m.in. te dotyczące psychicznego, fizycznego oraz społecznego funkcjonowania chorych, działań niepożądanych oraz aspektów ekonomicznych. Joga w porównaniu z leczeniem standardowym może w niewielkim stopniu poprawiać jakości życia chorych, jednak nie ma wystarczającej liczby wysokiej jakości danych naukowych, aby ją zalecać jako leczenia uzupełniającego u chorych na schizofrenię.

Jakość danych naukowych

Dane naukowe były ograniczone i niskiej jakości. Włączono niewiele badań, o krótkim okresie obserwacji, obejmujących analizę jedynie dwóch punktów końcowych. Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, niezbędne jest zatem przeprowadzenie większych i długoterminowych badań, koncentrujących się na istotnych punktach końcowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Pelczarska Redakcja: Anna Bagińska, Małgorzata Kołcz

Tools
Information