Joga kao dio skrbi u odnosu na standardnu skrb za liječenje shizofrenije

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature smo ispitali je li joga, kao dio većeg "paketa" skrbi , učinkovita u oboljelih od shizofrenije u usporedbi sa standardnom skrbi?

Dosadašnje spoznaje

Joga uključuje fizičke poze i vježbe disanja za promicanje ravnoteže između uma i tijela. Joga je sada prihvaćena kao način opuštanja i vježbanja za smanjenje stresa i promicanje zdravlja i osjećaja dobrobiti. Shizofrenija je mentalna bolest gdje ljudi doživljavaju sljedeće simptome : čuju glasove koji ne postoje, loše emocionalno reagiraju i socijalno se povlače. Shizofrenija često pogađa ljude tijekom duljih razdbolja života i liječi se prvenstveno lijekovima antipsihoticima. Međutim, ti lijekovi nisu uvijek potpuno učinkoviti i neka istraživanja pokazuju da bi joga kao dodatak liječenju mogla biti korisna i pomoći u poboljšanju kvalitete života osoba sa shizofrenijom. Joga se može kombinirati s drugim terapijama kao što su savjetovanje ili drugim oblicima vježbanja u "paketu skrbi".

Obilježja uključenih istraživanja

Pronašli smo samo tri kratkoročna ispitivanja (trajanja osam tjedana), koja su nasumično razvrstala oboljele od shizofrenije u grupe koje su imale satove joge u paketu skrbi ili standardnu skrb. Ta 3 istraživanaj uključena su u ovaj pregled literature. Joga je kombinirana s glumom, glazbom i plesom u jednom istraživanju te motivacijskim razgovorima u drugom istraživanju. Posljednje istraživanje uključeno u ovaj pregled kombiniralo je jogu sa savjetovanjem i interaktivnom radionicom s pitanjima i odgovorima. Relativni doprinos joge nije jasno naglašen u ovim studijama. Ta smo istraživanja pronašli pretraživanjem literature u ožujku 2017. Svi sudionici nastavili su s uzimanjem svojih propisanih antipsihotika tijekom istraživanja.

Ključni rezultati

Mnogi važni ishodi nisu obuhvaćeni u istraživanjima uključenima u ovaj pregled literature, uključujući mentalno, fizičko i socijalno funkcioniranje, nuspojave i ekonomska razmatranja. Možda su postojale male promjene u kvaliteti života koje govore u prilog jogi, ali u cjelini nije bilo dovoljno dokaza dobre kvalitete koji bi snažno tvrdili da bi joga u paketu skrbi trebala biti propisana kao dodatak standardnoj terapiji shizofrenije.

Kvaliteta dokaza

Dokazi su ograničeni i slabi. Broj uključenih studija je mali, a prijavljena su samo kratkotrajna praćenja za dva ishoda. Shizofrenija je često dugoročna bolest i potrebno je više većih i dugotrajnijih istraživanja koja se fokusiraju na bitne ishode.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Sanela Palić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information