Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna z dodatnim ciśnieniem w leczeniu zaostrzeń astmy u dzieci

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu dostępnych danych naukowych dotyczących stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej z dodatnim ciśnieniem (NIPPV) w leczeniu zaostrzeń astmy u dzieci.

Wprowadzenie

W przebiegu astmy mogą występować ostre zaostrzenia. Charakterystyczne zmiany w płucach u chorych na astmę predysponują do występowania trudności z oddychaniem i w niektórych przypadkach powodują niewydolność oddechową. Choroba ta stanowi znaczne obciążenie ekonomiczne i poważny problem zdrowotny na całym świecie. Dane naukowe dotyczące skuteczności stosowania tej interwencji (NIPPV - przyp. tłum.) uznano za słabe, a w wytycznych praktyki klinicznej nie zaleca się jej stosowania. Niemniej jednak częstość stosowania NIPPV w opiece nad dziećmi z zaostrzeniami astmy zwiększyła się i być może NIPPV jest skuteczną metodą leczenia zaostrzeń tej choroby. Do tej pory nie opublikowano żadnego przeglądu systematycznego, który podsumowywałby wszystkie dostępne dane naukowe pochodzące z badań z randomizacją.

Charakterystyka badania

Dane naukowe są aktualne na sierpień 2016 roku. Do przeglądu włączono 2 badania obejmujące 40 uczestników. We włączonych badaniach oceniano efekty stosowania jednej z metod NIPPV nazywanej wentylacją z dwufazowym ciśnieniem dodatnim, którą stosowano przez 2 i 24 godziny, odpowiednio w pierwszym i w drugim badaniu.

Główne wyniki

Podsumowując, stwierdziliśmy że stosowanie NIPPV, w porównaniu z niestosowaniem dodatkowego leczenia, stosowaniem standardowego leczenia albo stosowaniem placebo, nie przynosi żadnych korzyści ani szkód w odniesieniu do ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, ryzyka poważnych objawów niepożądanych (tj. poważnych powikłań) lub poprawy w zakresie objawów astmy. Pięciu uczestników nie tolerowało leczenia - czterech z powodu dyskomfortu, natomiast u jednego z nich konieczna była intubacja dotchawicza. Obecnie dostępne dane naukowe nie pozwalają potwierdzić ani wykluczyć korzyści ze stosowania NIPPV w leczeniu dzieci z zaostrzeniami astmy. Dlatego uzasadnione jest przeprowadzenie większych badań z randomizacją.

Jakość danych naukowych

Wnioski autorów przeglądu oparto na danych naukowych o bardzo niskiej jakości. Oba badania obciążone były dużym ryzykiem błędu systematycznego (tzn. badania przeprowadzono w sposób, który mógł zniekształcić wyniki na korzyść interwencji). Ponadto, badania te obejmowały niewielu uczestników, przez co wyniki przeglądu są nieprecyzyjne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Monika Storman. Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information