Neinvazivna ventilacija pozitivnim tlakom za liječenje akutne astme u djece

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz kliničkih pokusa u kojima je istražena korisnost primjene neinvazivne ventilacije pozitivnim tlakom (NVPT) u djece s akutnom astmom.

Dosadašnje spoznaje

Poznato je da astma uzrokuje akutna pogoršanja bolesti gdje karakteristične promjene na plućima izazivaju sklonost za razvoj problema s disanjem, a kadšto i za zatajenje dišnoga sustava. To stanje predstavlja značajne troškove i veliki je zdravstveni problem u svijetu. Dokazi koji podržavaju metodu NVPT smatraju se slabim, pa se u kliničkim smjernicama ona ne preporuča kao intervencija. Usprkos tome, primjena te metode se povećala u liječenju djece s akutnom astmom, te bi možda mogla predstavljati djelotvornu metodu liječenja akutne astme. Do sada ni jedan sustavni pregled nije objedinio sve dokaze koji su dobiveni kroz randomizirana klinička testiranja.

Obilježja uključenih istraživanja

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do kolovoza 2016. Uključili smo dva klinička pokusa, s ukupno 40 sudionika. Testiranja su ocjenjivala rezultate jedne vrste metode NVPT koja se zove dvofazna ventilacija pozitivnim tlakom (engl. bilevel positive airway pressure, BiPAP); u jednom je testiranju postupak trajao 2, a u drugom 24 sata.

Ključni rezultati

Otkrili smo da NVPT, kada nije primijenjeno dodatno liječenje, uobičajeno ili placebo, nije pomogla niti je bila štetna po pitanju smrtnosti svih uzroka, učestalosti ozbiljnih nepoželjnih nuspojava ( većih komplikacija) ili poboljšanju simptoma astme. Pet sudionika testiranja nije podnijelo liječenje, četvoro zbog neugode te jedan zbog potrebne intubacije. Trenutačni dokazi ne mogu potvrditi ili osporiti učinke NVPT za liječenje djece s akutnom astmom. Potrebna su veća randomizirana klinička istraživanja.

Kvaliteta dokaza

Dokazi na kojima se temelji naš zaključak vrlo su loše kvalitete. Oba istraživanja su imala visok rizik od pristranosti (tj. oba istraživanja su provedena tako da je bilo moguće pogrešno prikazati rezultate kao više pozitivne). Osim toga, oba istraživanja su uključila mali broj sudionika, što rezultate čini nepreciznima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Josipa Marić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information