Joga, w porównaniu z niestandardowymi metodami leczenia u chorych na schizofrenię

Pytanie badawcze

Czy joga w porównaniu z innymi metodami jest skuteczną metodą leczenia uzupełniającego u chorych na schizofrenię?

Wprowadzenie

Joga, której początki sięgają starożytnych Indii, obejmuje przyjmowanie określonych pozycji ciała i ćwiczenia oddechowe w celu osiągnięcia równowagi między umysłem, a ciałem człowieka. Joga jest obecnie powszechnie stosowaną metodą relaksacji i ćwiczeń mającą na celu zwiększenie siły, elastyczności, koordynacji, wytrzymałości, kontroli oddechu oraz koncentracji. Okazała się również skuteczna w zmniejszeniu stresu, promowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Wykorzystuje się ją też jako terapię uzupełniającą w przypadku wielu problemów zdrowotnych, takich jak podwyższone ciśnienia tętnicze krwi lub chorób psychicznych, takich jak: depresja czy stany lękowe.

Niektóre badania sugerują, że joga może przynosić korzyści jako leczenie uzupełniające terapii, której celem jest zmniejszenie nasilenia złożonych objawów schizofrenii (słyszenie głosów, urojenia, brak zainteresowania ludźmi i różnymi aktywnościami, zmęczenie, zanik emocji oraz wycofanie) oraz że może poprawiać jakość życia chorych na schizofrenię. Skuteczność jogi w porównaniu z innymi dostępnymi metodami leczenia uzupełniającego (bez użycia leków i terapii u psychologa) jest obecnie niedostatecznie zbadana.

Poszukiwanie danych naukowych

Przeprowadzono elektroniczne wyszukiwanie badań (ostatnie miało miejsce w marcu 2017 r.), w których uczestników ze schizofrenią przydzielono losowo do grup. Otrzymywali oni leczenie polegające na ćwiczeniach jogi albo jakąkolwiek inną metodę leczenia uzupełniającego. Wyszukano 1034 badań, które zostały sprawdzone przez autorów przeglądu.

Odnalezione dane naukowe

Sześć badań, w których wzięło udział 586 uczestników spełniło kryteria włączenia do przeglądu i dostarczyło przydatnych informacji. Pozostałe metody leczenia uzupełniającego obejmowały wyłącznie inne formy ćwiczeń fizycznych. Dostępne jest niewiele, niskiej jakości danych naukowych wskazujących na to, że joga nie jest skuteczniejsza od innych metod leczenia uzupełniającego u chorych na schizofrenię.

Wnioski

Obecne dowody pochodzące z badań z randomizacją wskazują, że joga nie jest skuteczniejsza od pozostałych metod leczenia uzupełniającego u chorych na schizofrenię, jednak porównano ją jedynie z innymi formami ćwiczeń fizycznych. Dane naukowe są niskiej jakości ze względu na małą liczbę badań oraz krótki okres obserwacji. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie większych badań, z dłuższym okresem obserwacji, w których joga zostanie porównana z innymi metodami leczenia uzupełniającego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Jeremi Chołodniuk Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information