Zaprzestanie stosowania statyn u osób z otępieniem (demencją)

Otępienie (inaczej demencja - przyp. tłum.; włącznie z chorobą Alzheimera) stanowi globalny problem zdrowotny; około 24 milionów osób na całym świecie choruje na otępienie a liczba ta prawdopodobnie wzrośnie do 2040 r. wzrośnie do 81 milionów. Otępienie to wolno postępująca choroba, która może się rozwijać stopniowo przez osiem do dziesięciu lat. Leki odpowiednio przepisywane osobom z otępieniem lekkim, mogą nie być odpowiednie, w przypadku gdy nastąpiła progresja choroby do otępienia ciężkiego. Statyny stosuje się do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi; w większości przypadków pomagają zapobiegać zawałom serca (atakom serca) lub udarom, jednakże korzyści są widoczne w przypadku stosowania statyn przez wiele miesięcy lub lat. Wiążą się także z działaniami niepożądanymi, takimi jak ból mięśni, które są dobrze znane, jednakże nie jest jasne czy korzyści ze stosowania statyn u osób z zaawansowanym otępieniem przewyższają ryzyko.

Charakterystyka badania

Przeszukaliśmy kilka baz informacji medycznych w dniu 11 lutego 2016 r. w celu zidentyfikowania badań klinicznych porównujących dalsze stosowanie statyn z zaprzestaniem stosowania statyn u osób z otępieniem.

Główne wyniki

Nie odnaleźliśmy żadnych badań spełniających kryteria włączenia do naszego przeglądu. Wskazuje to na potrzebę dalszych, wysokiej jakości badań w omawianym zakresie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information