Obserwacja ruchów podczas rehabilitacji ramienia osób po udarze mózgu

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze
Chcieliśmy ocenić efekty leczenia polegającego na obserwacji danej czynności w rehabilitacji ramion i rąk u pacjentów po udarze mózgu w porównaniu z inną interwencją lub brakiem leczenia.

Wprowadzenie
Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci i niepełnosprawności na świecie. Osoby po przebytym udarze mają trudności z poruszaniem ramionami, co może prowadzić do poważnych problemów z wykonywaniem codziennych czynności oraz mniejszym uczestnictwem w życiu społecznym. Obserwacja czynności (ang. action observation - AO) jest rodzajem fizjoterapii zaproponowanej w rehabilitacji ramion polegającej na tym, że pacjent po przebytym udarze mózgu obserwuje zdrową osobę podczas wykonywania danej czynności na żywo lub na filmie wideo, a następnie wykonuje (lub nie) tę samą czynność. Ta bezpieczna technika terapeutyczna może być przeprowadzona z minimalnym nadzorem fizjoterapeuty oraz bez drogiego sprzętu rehabilitacyjnego. Badania wykazują, że AO aktywuje podobne obszary mózgu, jak te aktywowane podczas rzeczywistego wykonywania danej czynności, co może pozytywnie wpływać na poprawę zdolności motorycznych po przebytym udarze.

Charakterystyka badań
Znaleziono 12 badań, w których łącznie wzięło udział 478 pacjentów po przebytym udarze mózgu. W większości badań wykorzystano materiały audiowizualne z obserwacją czynności, po czym następowało wykonywanie określonej formy aktywności fizycznej. Stopień trudności czynności wzrastał w miarę trwania rehabilitacji lub gdy pacjent nie miał trudności z wykonaniem danego ćwiczenia. Dane naukowe są aktualne do października 2017 roku.

Główne wyniki
Celem badań było stwierdzenie czy terapia AO w porównaniu z inną interwencją lub jej brakiem wpływa na poprawę zdolności motorycznych ramion i rąk. Okazało się, że w 8 badaniach nastąpiła poprawa zakresu czynności ramion, a w trzech poprawa czynności dłoni.

Jakość danych naukowych
Dane naukowe zostały sklasyfikowane jako umiarkowanej jakości w odniesieniu do czynności dłoni, niskiej jakości w odniesieniu do funkcjonowania ramion i zależności (od innych osób; przyp.tłum.) w wykonywaniu codziennych czynności, zaś jako bardzo niskiej jakości w odniesieniu do funkcji motorycznych i jakości życia. Ćwiczenia AO były bezpieczne dla pacjentów, nie odnotowano częstych lub poważonych zdarzeń niepożądanych. Jakość danych naukowych dotyczących ocenianych parametrów była ograniczona ze względu na niewielką liczbę uczestników, niską jakość badań oraz nieprawidłowe raportowanie wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Adamczyk Redakcja: Małgorzata Kołcz