Wiadomości tekstowe jako wsparcie pacjentów z chorobą serca w przyjmowaniu przepisanych leków zgodnie z zaleceniami

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących wpływu przypominających wiadomości tekstowych na przestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania leków u osób z chorobami serca. Odnaleźliśmy 7 badań obejmujących łącznie 1310 uczestników.

Wprowadzenie

Na całym świecie co najmniej 100 milionów osób cierpi na choroby serca. Mimo, że istnieje wiele opłacalnych metod terapeutycznych, większość chorych nie przyjmuje leków, aby uchronić się przed dalszymi problemami sercowo-naczyniowymi. Jedną z możliwości wsparcia tej grupy pacjentów jest wysyłanie wiadomości tekstowych z przypomnieniem o konieczności zażycia leku.

Charakterystyka badań

Dane naukowe są aktualne do listopada 2016 roku. Odnaleźliśmy 7 badań, w których porównywano wysyłanie SMS z brakiem tej interwencji, okres obserwacji wynosił od 1 miesiąca do 1 roku.

Główne wyniki

Wyniki badań na temat skuteczności przypomnień SMS są dość obiecujące, jednak badania były małe i różniły się pod względem metodyki i założeń. Z tego powodu nie mogliśmy ocenić łącznie wszystkich wyników. Większość badań przeprowadzono w krajach o wysokim dochodzie, głównie wśród mężczyzn. W żadnym z nich nie wykazano jakichkolwiek negatywnych skutków związanych z wysyłaniem przypomnień za pośrednictwem SMS. Autorzy nie deklarowali oczywistego konfliktu interesów, a tylko dwóch autorów zadeklarowało konflikt interesów związany z finansowaniem badań.

Jakość danych naukowych

Jakość przedstawionych danych naukowych jest bardzo niska. Konieczne jest przeprowadzenie większej liczby wysokiej jakości badań na temat skuteczności SMS przypominającego o regularnym zażywaniu leków przez osoby z chorobami serca, szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Komorek Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz