Pozaustrojowa terapia falą uderzeniową w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem tego przeglądu było ustalenie, czy pozaustrojowa terapia falą uderzeniową (impulsy energii podobne do fal dźwiękowych, przekazywane przez głowicę do skóry) może pomóc w leczeniu owrzodzeń żylnych nóg. Badacze z Cochrane poszukiwali odpowiednich badań (z randomizacją), aby odpowiedzieć na to pytanie, ale nie znaleźli odpowiednich opracowań.

Najważniejsze informacje

Nie dysponowaliśmy danymi naukowymi pochodzącymi z badań z randomizacją, które pozwoliłyby nam ocenić, czy pozaustrojowa terapia falą uderzeniową ( extracorporeal shock wave therapy , ESWT) jest skuteczna w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi. Badania z randomizacją to takie badania, w których pacjenci są losowo przydzielani do grup otrzymujących różne metody leczenia. Ten rodzaj badania dostarcza najbardziej wiarygodnych dowodów, natomiast na chwilę obecną brakuje wysokiej jakości danych naukowych w tym obszarze.

Co oceniano w ramach tego przeglądu?

Owrzodzenia żylne podudzi to przewlekłe rany podudzi, których gojenie może zająć dużo czasu. Owrzodzenia te są spowodowane słabym przepływem krwi w nogach. Gromadzenie się krwi w żyłach może uszkodzić skórę i otaczające tkanki, powodując powstawanie owrzodzeń. Owrzodzenia żylne podudzi wiążą się z obniżoną jakością życia, ograniczoną mobilnością, bólem, stresem i utratą poczucia godności. Podstawowym sposobem leczenia owrzodzeń żylnych podudzi są bandaże lub pończochy uciskowe.

ESWT była początkowo stosowana do rozbijania kamieni nerkowych i żółciowych, jednak obecnie wykorzystywana jest w leczeniu zapalenia ścięgien oraz innych schorzeń stawów i mięśni. Uważa się również, że ESWT pomaga w gojeniu się ran poprzez stymulację krążenia, promowanie wzrostu prawidłowych naczyń krwionośnych i poprzez zmniejszenie stanu zapalnego. Stanowi ona nową terapię w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi.

Jakie są główne wyniki niniejszego przeglądu?

Nie znaleźliśmy żadnych badań z randomizacją oceniających stosowanie ESWT w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi. Fakt ten podkreśla lukę w danych, która może być uzasadnieniem dla dalszych badań w tym obszarze.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Szukaliśmy badań, które zostały opublikowane do kwietnia 2018 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Maria Kowalczyk; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information