Wpływ ograniczenia spożycia tłuszczów na masę ciała

Idealna proporcja energii pochodzącej z tłuszczów w naszej diecie oraz ich związek z masą ciała nie jest do końca jasny. Przegląd ten dotyczy oceny wpływu zmniejszenia udziału energii pochodzącej z tłuszczów w naszej diecie na masę ciała i otłuszczenie, zarówno wśród dorosłych jak i u dzieci, którzy nie dążyli do zmniejszenia masy ciała. Odnaleziono dane wskazujące na to, że zmniejszenie udziału energii pochodzącej z tłuszczów w naszym jedzeniu prowadzi do małego, ale istotnego zmniejszenia masy ciała, wskaźnika BMI oraz obwodu talii. Taki efekt zaobserwowano zarówno wśród dorosłych jak i u dzieci. Ten efekt nie zmieniał się w czasie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Małgorzata Bała

Tools
Information