Porównanie przychodni bez wymaganej wcześniejszej rejestracji (tzw. walk-in clinics) i gabinetów lekarskich oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych

Jaki jest cel przeglądu?

Niniejszy przegląd ma na celu porównanie jakości opieki zdrowotnej oraz zadowolenia pacjenta z usług świadczonych w przychodniach, w których nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja i innych punktach opieki zdrowotnej.

Główne wnioski

Przychodnie bez wcześniejszej rejestracji stają się coraz bardziej popularne na świecie, lecz nie do końca wiadomo, czy jakość usług świadczonych przez nie jest porównywalna do usług świadczonych w zwykłych przychodniach lekarskich i szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Co oceniano w przeglądzie?

Małe poradnie lekarskie oferujące dłuższe godziny przyjęć, krótszy czas oczekiwania i niższe ceny stały się popularną alternatywą dla tradycyjnych gabinetów lekarskich i oddziału ratunkowego w przypadku osób cierpiących na łagodniejsze schorzenia i dolegliwości. Mimo rosnącej popularnoci, korzystanie z przychodni tego typu budzi wiele kontrowersji. Wyniki badań wskazują, że niektórzy lekarze w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii obawiają się, że jakość usług oferowanych przez takie przychodnie może być niższa ta oferowana przez tradycyjne gabinety lekarskie. Podobne obawy zgłaszają najbardziej znaczące środowiska lekarskie w USA. Przegląd systematyczny literatury dotyczący porównania jakości usług i zadowolenia pacjentów z usług świadczonych przez przychodnie niewymagające wcześniejszej rejestracji i usług świadczonych przez gabinety lekarskie i szpitalne oddziały ratunkowe mógłby dać pacjentom i lekarzom oraz decydentom opieki zdrowotnej możliwość obiektywnego spojrzenia na tę coraz ważniejszą, lecz kontrowersyjną formę świadczenia opieki zdrowotnej.

Jakie są główne wnioski z przeglądu?

Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań nie odnaleziono żadnych badań, które spełniałyby nasze kryteria włączenia do przeglądu.

Jak aktualny jest ten przegląd ?

Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do marca 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Gellert Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information