Zwalczanie much jako metoda zapobiegania biegunce u dzieci

Jaki jest cel tego przeglądu?

Zbadanie czy zwalczanie much może zapobiegać biegunce u dzieci poniżej 5. roku życia.

Główne wnioski

Wyniki tego przeglądu są ograniczone, ponieważ uwzględniliśmy tylko jedno badanie. Sugerują one, że zwalczanie much poprzez rozpylanie środków owadobójczych może ograniczać występowanie biegunki u dzieci podczas tzw. „sezonów muchowych” kiedy częstość występowania zarówno much, jak i biegunek, jest największa. Potrzebne są jednak dalsze badania przeprowadzone w innych warunkach. Należy również zbadać metody zwalczania much - możliwość ich zastosowania, efekty, koszty i akceptowalność.

Co oceniano w ramach tego przeglądu?

Biegunka jest częstą przyczyną zgonu w biednych krajach. Pomimo tego, że wiemy o tym, że muchy przenoszą czynniki powodujące biegunkę, to programy zwalczania much nie są zawarte w większości programów promocji zdrowia.

Badacze Cochrane poszukiwali badań dostępnych do 24 maja 2018 roku i uwzględnili jedno badanie (obejmujące 491 dzieci poniżej 5. rż.). Badanie to zostało przeprowadzone w ośmiu wioskach w Pakistanie. Badano wpływ rozpylania insektycydów i stosowania pułapek na populację much oraz częstość występowania biegunki u dzieci.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Rozpylanie środków owadobójczych niemal wyeliminowało muchy. Ponadto, w wioskach objętych rozpylaniem zaobserwowano o 23% mniej przypadków biegunek niż w pozostałych wioskach. Efekt ten obserwowano jednak tylko podczas „sezonu muchowego”, lecz nie poza nim (dane naukowe niskiej pewności [co do wiarygodności zaobserwowanego efektu - przyp. tłum.]). Stosowanie pułapek na muchy mogło być nieskuteczne w ich zwalczaniu i zapobieganiu biegunce, w porównaniu z ich niestosowaniem (dane naukowe niskiej pewności [co do wiarygodności zaobserwowanego efektu - przyp. tłum.]).

Jak aktualny jest ten przegląd?

Autorzy szukali badań opublikowanych do 24 maja 2018 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Przemysław Ceglarek Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information