Docelowe ciśnienie tętnicze krwi u starszych osób z nadciśnieniem tętniczym

Pytanie badawcze

Jakie jest optymalne ciśnienie tętnicze, które należy osiągnąć lecząc osoby starsze z nadciśnieniem?

Wprowadzenie

Podwyższone ciśnienie tętnicze u starszych osób jest powszechne, a wyższe ciśnienie krwi zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń zdrowotnych, takich jak: udar mózgu, zawał serca, niewydolność serca i zgon. Wykazano, że obniżenie ciśnienia tętniczego za pomocą leków zmniejsza ryzyko poważnych niepożądanych skutków zdrowotnych, jednak optymalne wartości ciśnienia tętniczego u osób starszych leczonych z powodu nadciśnienia nie jest znane.

Charakterystyka badań

W systematyczny sposób poszukiwaliśmy badań z randomizacją, które porównywały wpływ wyższych docelowych wartości ciśnienia tętniczego (górny poziom ciśnienia tętniczego [ciśnienie skurczowe - przyp. red.] poniżej 150-160 mmHg) z tradycyjnym niższym docelowym ciśnieniem tętniczym (górny poziom ciśnienia tętniczego poniżej 140 mmHg) u osób po 65. roku życia. Dane są aktualne do lutego 2017 roku.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy trzy badania z randomizacją (tzw. "złoty standard" danych naukowych), które odpowiadały na to pytanie u łącznie 8221 osób starszych (średnia wieku 75 lat, 59% stanowiły kobiety). Nie odnaleźliśmy różnicy pomiędzy wyższym docelowym ciśnieniem tętniczym w porównaniu z jego tradycyjnymi niższymi wartościami, jednak nie można wykluczyć istotnej różnicy na korzyść niższego ciśnienia tętniczego.

Jakość danych naukowych

Oceniliśmy, że połączone dane naukowe charakteryzują się niską jakością i nie odpowiadają adekwatnie na pytanie, jakie wartości docelowe ciśnienia tętniczego są korzystniejsze. Należy przeprowadzić więcej badań charakteryzujących się dobrą jakością, aby odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information