Ciljne vrijednosti krvnog tlaka u liječenju hipertenzije starijih osoba

Istraživačko pitanje

Koja je optimalna ciljna vrijednost krvnog tlaka u liječenju starijih osoba s visokim krvnim tlakom?

Dosadašnje spoznaje

Povišeni arterijski krvni tlak u starijih osoba česta je pojava, a više vrijednosti povećavaju rizik štetnih događaja za zdravlje kao što su moždani udar, srčani udar, zatajenje srca, i smrt. Pokazalo se da sniženje krvnog tlaka lijekovima smanjuje rizik tih ozbiljnih događaja za zdravlje, ali optimalna ciljna vrijednost krvnog tlaka u liječenju starijih osoba nije poznata.

Obilježja uključenih istraživanja

Sustavno smo pretražili literaturu i analizirali sva randomizirana ispitivanja koja su usporedila učinak više ciljne vrijednosti krvnog tlaka (gornji krvni tlak niži od 150 do 160 mmHg) s konvencionalnom nižom ciljnom vrijednosti krvnog tlaka (gornji krvni tlak niži od 140 mmHg) u ljudi starijih od 65 godina. Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do veljače 2017.

Ključni rezultati

Pronašli smo tri randomizirane studije (vrsta istraživanja koja se smatraju zlatnim standardom medicinskih dokaza) koje su istraživale ovo pitanje u ukupno 8221 starijih osoba (prosječna dob 75 godina, 59% žena). Nismo pronašli razliku između viših ciljnih vrijednosti krvnog tlaka i konvencionalnih nižih ciljnih vrijednosti krvnog tlaka, međutim bitna razlika koja ide u prilog nižim ciljnim vrijednostima krvnog tlaka ne može se isključiti zbog nepreciznosti rezultata.

Kvaliteta dokaza

Procijenili smo da su sakupljeni dokazi niske kvalitete. Temeljem tih dokaza nije moguće odgovoriti na pitanje o tome koja je ciljna vrijednost krvnog tlaka bolja. Potrebno je više kvalitetnijih istraživanja na ovu temu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Kristina Marinović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information