Wpływ indywidualnych oczekiwań związanych z powrotem do zdrowia na odczuwanie bólu, ograniczenie aktywności i powrót do pracy w przypadku bólu krzyża

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem niniejszego przeglądu Cochrane jest sprawdzenie, czy pozytywne oczekiwania dotyczące powrotu do zdrowia u osób z bólem okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa są związane z odczuwaniem bólu w przyszłości, aktywnościami które są w stanie wykonać i powrotem do pracy. Czy osoby, które myślą, że mogą zwalczyć ból krzyża, mają większe szanse na poprawę stanu zdrowia?

Kluczowe wyniki

Osoby z bólem w okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, które mają pozytywne oczekiwania związane z własnym powrotem do zdrowia, mają większe szanse na powrót do pracy, ustąpienie bólu oraz zwiększenie aktywności, którą są w stanie wykonywać.

Co badano w tym przeglądzie?

Ból krzyża jest dolegliwością, która generuje koszty i powoduje znaczną niepełnosprawność. Ważne jest zrozumienie, jakie cechy osobowe chorych doświadczających bólu krzyża wiążą się z tym, jak dobrze dana osoba zdrowieje (czyli z „prognozą”). Cechy osobowe często nie są zmienne, włączając w to wiek. Istnieją jednak dowody na to, że czyjeś oczekiwania dotyczące powrotu do zdrowia mogą się zmieniać. Jeżeli pozytywne oczekiwania rzeczywiście wiążą się z poprawą wyników leczenia bólu krzyża, to praca nad pozytywnymi oczekiwaniami dotyczącymi powrotu do zdrowia może pomóc w procesie leczenia.

W tym przeglądzie przeanalizowano trzy rodzaje oczekiwań związanych z powrotem do zdrowia i ich związek z wynikami leczenia bólu krzyża: ogólne oczekiwania dotyczące powrotu do zdrowia (np. czy ból pleców będzie trwał krótko?), oczekiwania dotyczące własnej skuteczności (np. czy wierzysz, że będziesz mógł wrócić do swoich codziennych zajęć?) oraz oczekiwania dotyczące leczenia (np. czy fizjoterapia zmniejszy natężenie bólu?).

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Sprawdzono 4635 pozycji i włączono 60 odpowiadających kryteriom włączenia do przeglądu badań. Badania te obejmowały informacje o 30 530 osobach cierpiących na ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Przyglądano się oczekiwaniom pacjentów związanym z własnym powrotem do zdrowia oraz temu, jak wiązały się one z odczuwaniem przez nich bólu, ograniczeniami w podejmowaniu aktywności i powrotem do pracy po roku od epizodu bólowego.

Podsumowując, odnaleźliśmy dobrej jakości dane naukowe wskazujące, że pozytywne oczekiwania dotyczące powrotu do zdrowia wiążą się z większym prawdopodobieństwem powrotu do pracy. Dowody dotyczące pozytywnych oczekiwań na temat powrotu do zdrowia oraz do innych aktywności życiowych, ograniczeń w podejmowaniu aktywności i stopnia natężenia bólu nie są tak silne. Nie odnaleziono żadnych badań, które wykazałyby, że pozytywne oczekiwania dotyczące powrotu do zdrowia wiążą się z większym natężeniem bólu w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa.

Jak aktualny jest ten przegląd?

Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do 12 marca 2019 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Tomasz Jurys Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information