Wyniki zdrowotne matki i dziecka wynikające z porodu naturalnego i cesarskiego ciecia u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia krwi i nosicielek nieprawidłowego genu

Pytanie badawcze

Poszukiwaliśmy danych naukowych dotyczących wyników zdrowotnych matki i dziecka po porodzie naturalnym i cesarskim cięciu (CC) u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia krwi i nosicielek nieprawidłowego genu. Publikacja jest aktualizacją wcześniej opublikowanego przeglądu.

Wprowadzenie

Chcieliśmy dokonać przeglądu najbezpieczniejszej metody porodu u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz u nosicielek nieprawidłowego genu oraz ocenić powikłania, które mogą wystąpić podczas porodu którąkolwiek z tych metod.

Data wyszukiwania danych

Uwzględnione dane są aktualne do 21 czerwca 2021 roku.

Kluczowe wyniki

Nie odnaleźliśmy żadnych badań z randomizacją ani badań quasi-randomizowanych oceniających, która z metod porodu – poród naturalny czy cięcie cesarskie – jest najbezpieczniejsza oraz jakie powikłania u dziecka i matki mogą pojawić się podczas porodu w tej populacji. Biorąc pod uwagę rzadkość występowania zaburzeń krzepnięcia krwi i wyzwanie jakie stanowi przeprowadzanie badań u kobiet ciężarnych, jest mało prawdopodobne, aby w przyszłości były przeprowadzone badania z randomizacją. Dlatego też klinicyści będą musieli podejmować decyzje dotyczące leczenia opierając się na danych naukowych niższej jakości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Lichosik; Redakcja: Jakub Stroński, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information