Wyniki zdrowotne matki i dziecka wynikające z porodu naturalnego i cesarskiego ciecia u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia krwi i nosicielek nieprawidłowego genu

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Poszukiwaliśmy danych naukowych dotyczących wyników zdrowotnych matki i dziecka po porodzie naturalnym i cesarskim cięciu (CC) u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia krwi i nosicielek nieprawidłowego genu. Przegląd ten jest aktualizacją wcześniej opublikowanego przeglądu.

Wprowadzenie

Chcieliśmy dokonać przeglądu najbezpieczniejszej metody porodu u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz u nosicielek nieprawidłowego genu oraz ocenić powikłania, które mogą wystąpić podczas porodu którąkolwiek z tych metodą.

Okres wyszukiwania badań

Dane są aktualne do 16 lutego 2017 roku.

Główne wyniki

Nie odnaleźliśmy żadnych badań z randomizacją oceniających, która z metod porodu: poród naturalny lub cięcie cesarskie jest najbezpieczniejsza oraz powikłania u dziecka i matki pojawiające się podczas porodu w tej populacji. Biorąc pod uwagę rzadkość występowania zaburzeń krzepnięcia krwi i wyzwanie jakie stanowi przeprowadzanie badań u kobiet ciężarnych, jest mało prawdopodobne, aby w przyszłości były przeprowadzone badania z randomizacją. Dlatego też klinicyści będą musieli podejmować decyzje dotyczące leczenia opierając się na danych naukowych niższej jakości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz