پیامدهای مادری و نوزادی پس از زایمان طبیعی و سزارین (c-section) در زنان مبتلا به اختلالات خونریزی دهنده یا حاملین آنها

سوال مطالعه مروری

ما به بررسی شواهد در مورد پیامدهای مادری و نوزادی پس از زایمان واژینال طبیعی و سزارین (c-section) در زنان مبتلا و در معرض اختلالات خونریزی دهنده پرداختیم. این یک نسخه به‌روز شده از مروری است که قبلا منتشر شد.

پیشینه

ما می‌خواستیم مطمئن‌ترین روش را برای زایمان نوزادان در زنان مبتلا به اختلالات خونریزی دهنده و حاملین آنها مرور کرده، و مسائلی را که ممکن است حین زایمان برای مادر و نوزاد با هر روش زایمان رخ دهد، بررسی کنیم.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا این تاریخ به‌روز است: 21 جون 2021.

نتایج کلیدی

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی یا شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را برای تجزیه‌وتحلیل بی‌خطرترین روش زایمان (چه زایمان طبیعی از راه واژن و چه سزارین) برای نوزادان، و مشکلات پیش آمده را حین زایمان برای مادران و نوزادان در این جمعیت پیدا نکردیم. با توجه به نادر بودن اختلالات و چالش انجام کارآزمایی در دوران بارداری، بعید است که کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای در آینده انجام شوند. بنابراین، پزشکان باید تصمیمات مربوط به درمان را با استفاده از شواهدی در سطح پائین قطعیت اتخاذ کنند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را شناسایی نکرد که در مورد بی‌خطر‌ترین روش زایمان و عوارض مادری و جنینی مرتبط با آن حین زایمان در زنان مبتلا به اختلال خونریزی دهنده یا حاملین آنها اطلاعاتی را ارائه داده باشد. در غیاب شواهدی با کیفیت بالا، پزشکان باید از قضاوت بالینی خود و شواهدی در سطح پائین (از جمله کارآزمایی‌های مشاهده‌ای، مطالعات موردی) استفاده کنند تا تصمیم‌گیری در مورد روش بهینه زایمان برای اطمینان از ایمنی مادر و جنین انجام شود.

با توجه به ملاحظات اخلاقی، نادر بودن اختلالات و بروز اندک عوارض مادری و جنینی، بعید است در آینده کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای به منظور یافتن روش مطلوب زایمان در این جمعیت انجام شود. انجام سایر مطالعات کنترل شده با کیفیت بالا (از قبیل طراحی‏‌های توزیع خطر، طراحی‏ مرحله‏‌ای و طراحی کوهورت (هم‏گروهی) موازی) برای بررسی خطرات و مزایای زایمان طبیعی از راه واژن و سزارین در این جمعیت یا تفکیک از دیگر شرایط بالینی که موجب ایجاد خطر خونریزی برای کودک می‌شود، مانند آلوایمونیزاسیون پلاکت (platelet alloimmunisation)، مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اختلالات خونریزی دهنده در دوران بارداری شایع نیستند، اما ممکن است حین بارداری، زایمان و پس از زایمان، باعث بروز عوارض خونریزی قابل‌ توجهی هم برای مادر و هم برای جنین شوند. در حالی که بسیاری از اختلالات خونریزی دهنده در دوران بارداری بهبود می‌یابند، در نتیجه خطر هموراژی در مادر هنگام زایمان کاهش پیدا می‌کند، برخی از آنها در دوران پس از زایمان یا اصلاح نمی‌شوند یا به سرعت به سطح دوران پیش از بارداری برمی‌گردند. بنابراین، انجام اقدامات خاص برای پیشگیری از خونریزی مادران و عوارض جنینی هنگام زایمان ضروری است. انتخاب بی‌خطرترین روش زایمان برای کاهش موربیدیتی و مورتالیتی در این زنان بحث‌برانگیز است. این یک نسخه به‌روز شده از مروری است که قبلا منتشر شد.

اهداف: 

ارزیابی روش بهینه زایمان در زنان مبتلا، یا حاملین، اختلالات خونریزی دهنده.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی اختلالات کوآگولوپاتی از گروه ‌فیبروز سیستیک و بیماری‌های ژنتیکی کاکرین، متشکل از جست‌وجوهای الکترونیکی در بانک اطلاعاتی و جست‌وجوی دستی در مجلات و کتاب‌های چکیده کنفرانس‌ها، را مورد جست‌وجو قرار دادیم. هم‌چنین پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین و نیز پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌ها و فهرست منابع مقالات و مرورهای مرتبط را جست‌وجو کردیم.

تاریخ آخرین جست‌وجو در پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های گروه: 21 جون 2021.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های بالینی شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای برای این مرور واجد شرایط بودند که به دنبال بررسی بهترین روش زایمان در زنان مبتلا به، یا حاملین، هر نوعی از اختلال خونریزی دهنده در دوران بارداری بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هیچ کارآزمایی‌ای از نظر مطابقت با معیارهای انتخاب ما، واجد شرایط برای ورود به مطالعه نبود.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی‌ای از نظر مطابقت با معیارهای انتخاب ما، واجد شرایط برای ورود به مطالعه نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information