Stosowanie klonidyny miejscowo w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych

Kluczowe wnioski

Nie odnaleźliśmy danych naukowych wysokiej jakości, które popierałyby stosowanie klonidyny na skórę w leczeniu bolesnej neuropatii cukrzycowej. Nie znaleźliśmy również żadnych danych naukowych dotyczących innych przewlekłych zespołów bólowych.

Co zrobiliśmy?

Aby dowiedzieć się, jak działa klonidyna stosowana na skórę (miejscowo) u osób z bólem neuropatycznym, przeszukaliśmy medyczne bazy danych i piśmiennictwo w odnalezionych pracach oraz rejestry i badania kliniczne. Skontaktowaliśmy się również z ekspertami w tej dziedzinie. Dwóch autorów przeglądu niezależnie sprawdzało piśmiennictwo pod kątem kwalifikowalności, zbierało dane i oceniało ryzyko wystąpienia błędu systematycznego. Kiedy było to konieczne, kontaktowaliśmy się z autorami badań w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Czego się dowiedzieliśmy?

Odnaleźliśmy 4 badania spełniające kryteria włączenia do przeglądu. Badania te trwały od 8 tygodni do 85 dni i obejmowały łącznie 743 chorych na bolesną neuropatię cukrzycową. Klonidynę (w stężeniu 0,1% lub 0,2%) nakładano na skórę w formie żelu na bolesne miejsca, dwa do trzech razy dziennie i porównywano z placebo (leczeniem pozorowanym) w 3 badaniach oraz z kapsaicyną stosowaną na skórę w 1 badaniu.

Ograniczenia w sposobie prowadzenia badań i w raportowaniu wyników oraz mała ilość dostępnych dowodów sprawia, że nasza pewność co do wiarygodności wyników jest ograniczona. Dane naukowe sugerują, że stosowanie klonidyny miejscowo może przynosić ulgę w odczuwaniu bólu u niektórych chorych na bolesną neuropatię cukrzycową. Jednak pozostałe wyniki badań wskazują, że miejscowe stosowanie klonidyny nie jest skuteczniejsze niż placebo. Nie odnaleziono dowodów na istnienie różnicy między miejscowym stosowaniem klonidyny i kapsaicyny w bolesnej neuropatii cukrzycowej. Dane z badań klinicznych są niewystarczające, aby móc ocenić potencjalne działania niepożądane wynikające z długotrwałego stosowania klonidyny na skórę. Jednak w okresie od 8 do 12 tygodni leczenia nie zaobserwowano różnicy pod względem częstości występowania działań niepożądanych wśród uczestników obu grup badanych. Nie wiemy także, jak działa klonidyna w przypadku innych przewlekłych bólowych zaburzeń neuropatycznych.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Przegląd jest aktualny do 27 października 2021 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Krystian Kalinowski Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information