Klonidin primijenjen na površinu kože u odraslih osoba s kroničnom neuropatskom boli

Ključne poruke

Nisu pronađeni kvalitetni dokazi koji bi podržali nanošenje klonidina na kožu pri liječenju bolne dijabetičke neuropatije. Nisu pronađeni dokazi o djelovanju na druge vrste kronične boli.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Kako bismo saznali kako djeluje klonidin nanesen na kožu (topikalni klonidin) kod osoba koje pate od neuropatske boli, pretražili smo medicinske baze podataka i reference preuzetih radova i registara ili kliničkih ispitivanja. Kontaktirali smo i stručnjake na tom području. Dva autora sustavnog pregleda zasebno su provjerili prikladnost istraživanja za uključenje, prikupili podatke i procijenili rizik od pristranosti. Kada je bilo potrebno, kontaktirali smo autore ispitivanja kako bismo zatražili dodatne informacije.

Ključni rezultati

Pronađena su četiri istraživanja koja se mogu uključiti u ovaj pregled. Istraživanja su trajala od 8 tjedana do 85 dana i uključivala su ukupno 743 ispitanika koji pate od bolne dijabetičke neuropatije. Klonidin (0,1% ili 0,2%) primijenjen je u obliku gela na bolno područje dva do tri puta dnevno, te se uspoređivao s placebom u tri istraživanja i s kapsaicinom nanesenim na kožu u jednom istraživanju.

Ograničenja u provođenju i dokumentiranju istraživanja i mala količina dostupnih dokaza znači da je naše povjerenje u rezultate ograničeno. Dokazi upućuju na to da kod odraslih osoba s bolnom dijabetičkom neuropatijom, lokalno primijenjen klonidin može ublažiti bol u nekih pojedinaca. Međutim, lokalno primijenjen klonidin nije se pokazao boljim od placeba u ostalim ishodima. Nisu pronađeni dokazi o razlikama između lokalno primijenjenog klonidina i kapsaicina nanesenog na kožu kod bolne dijabetičke neuropatije. Podaci iz kliničkih ispitivanja nisu dovoljni za donošenje zaključaka o mogućim dugoročnim nuspojavama klonidina primjenjivanog na kožu; međutim, otkriveno je da tijekom 8 do 12 tjedana liječenja nije bilo razlika u broju nuspojava među ispitivanim skupinama. Iz prikazanih istraživanja ne znamo kako klonidin djeluje na druge vrste kroničnih neuropatskih boli.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do 27. listopada 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Tihana Benković. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information