Postępowanie ze zmęczeniem w chorobie Parkinsona

Przynajmniej jedna trzecia osób z chorobą Parkinsona skarży się na zmęczenie. Pozostaje niejasne, jakie leczenie jest najskuteczniejsze, aby zmniejszyć uczucie zmęczenia u osób z chorobą Parkinsona.

Przeanalizowaliśmy literaturę medyczną opublikowaną do kwietnia 2015 roku i odnaleźliśmy 11 badań, które obejmowały łącznie 1817 osób. W 9 badaniach oceniano wpływ leków (tj. lewodopy-karbidopy, memantyny, rasagiliny, kofeiny, metylofenidatu, modafinilu lub doksepiny) na zmęczenie. W 2 badaniach oceniano wpływ ćwiczeń fizycznych na zmęczenie. Nie znaleźliśmy badań dotyczących efektów zastosowania terapii behawioralno-poznawczej.

Okazało się, że doksepina (jedno badanie, 12 osób, niska jakość danych naukowych), lek stosowany w depresji, może zmniejszać uczucie zmęczenia. Stwierdziliśmy, że rasagilina (jedno badanie, 1176 ludzi, wysoka jakość danych naukowych), lek stosowany w chorobie Parkinsona, zmniejsza lub spowalnia rozwój zmęczenia fizycznego. Większość stosowanych leków była bezpieczna, chociaż lewodopa-karbidopa (jedno badanie, 361 osób, wysoka jakość danych naukowych) może powodować wystąpienie nudności.

Nie znaleźliśmy danych naukowych wskazujących, iż ćwiczenia fizyczne (dwa badania, 57 osób, niska jakość danych naukowych) zmniejszają uczucie zmęczenia w chorobie Parkinsona.

Na podstawie aktualnych danych, pozostaje niejasne, jakie postępowanie jest najskuteczniejsze w leczeniu uczucia zmęczenia u osób z chorobą Parkinsona. Przyszłe badania powinny zbadać wpływ terapii behawioralno-poznawczej na uczucie zmęczenia u osób z chorobą Parkinsona.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Kurnik-Łucka, Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information