Liječenje iscrpljenosti kod Parkinsonove bolesti

Najmanje jedna trećina oboljelih od Parkinsonove bolesti žali se na umor, odnosno iscrpljenost. Nije poznato koja je najbolja terapija za ublažavanje umora kod oboljelih od Parkinsonove bolesti.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirana je medicinska literatura objavljena do travnja 2015. godine, i pronađeno je relevantnih 11 istraživanja koja su uključivala ukupno 1817 ljudi. Devet istraživanja ispitalo je učinke lijekova (tj levodopa-karbidopa, memantin, rasagilin, kofein, metilfenidat, modafmil ili doksepin) na umor. Dvije studije su istražile učinke vježbanja na umor. Nisu pronađene studije koje istražuju utjecaj kognitivno-bihevioralne terapije.

Utvrđeno je da doksepin (jedna studija, 12 osoba, niska kvaliteta dokaza), lijek za liječenje depresije, može smanjiti umor. Također je utvrđeno da rasagilin (jedna studija, 1176 ljudi, visoka kvaliteta dokaza), anti-parkinsonski lijek, smanjuje ili usporava napredovanje fizičkog umora. Većina lijekova je sigurna; međutim, levodopa-karbidopa (jedna studija, 361 ljudi, visoka kvaliteta dokaza) može izazvati mučninu

Nisu pronađeni dokazi da vježbanje (dva studija, 57 ljudi, niske kvalitete dokaza) smanjuje iscrpljenost kod Parkinsonove bolesti.

Temeljem trenutnih dokaza nije jasno koja terapija je najučinkovitija za liječenje umora u osoba s Parkinsonovom bolesti. Buduća istraživanja trebala bi istražiti utjecaj kognitivno-bihevioralne terapije na umor kod osoba s Parkinsonovom bolesti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Diana Rubić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information