Rehabilitacja kardiologiczna oparta na ćwiczeniach fizycznych u dorosłych po operacji zastawki serca

Wprowadzenie

Rehabilitacja kardiologiczna (RK) obejmująca trening wysiłkowy jest zalecana jako forma terapii osób po operacjach zastawki serca. Jednak siła tych danych naukowych nie jest pewna. Ten zaktualizowany przegląd miał na celu ocenę korzyści i ryzyka związanego z rehabilitacją kardiologiczną opartą na ćwiczeniach fizycznych u dorosłych, którzy przeszli operację lub naprawę zastawki serca. Uwzględniono wszystkie rodzaje operacji zastawek serca.

Charakterystyka badań

Poszukiwaliśmy badań oceniających efekty RK opartej na ćwiczeniach fizycznych w porównaniu z ich brakiem ("grupa kontrolna") po operacji zastawki serca u dorosłych (w wieku 18 lat lub starszych) z wadą zastawki (z dowolnej przyczyny). Dane naukowe są aktualne na dzień 10 stycznia 2020 roku.

Kluczowe wyniki

Znaleźliśmy sześć badań, w których uczestniczyły łącznie 364 osoby.  W tej aktualizacji dodaliśmy cztery nowe badania kliniczne (łącznie 216 uczestników) do tych uwzględnionych w poprzednio opublikowanym przeglądzie. Nie mamy pewności co do wpływu rehabilitacji kardiologicznej opartej na ćwiczeniach fizycznych na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny, jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia i hospitalizację z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z grupą kontrolną. 

Jakość danych naukowych

Wyniki tego przeglądu należy interpretować z ostrożnością ze względu na pewne obawy dotyczące ryzyka błędu systematycznego w pięciu z sześciu badań klinicznych. Tylko jedno badanie kliniczne miało niskie ryzyko błędu systematycznego. Aby móc w pełni ocenić efekty interwencji RK opartych na ćwiczeniach fizycznych potrzebne są dalsze badania kliniczne z randomizacją wysokiej jakości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Tomasz Jurys Redakcja: Anna Rychert

Tools
Information