Wyjściowy wynik testu MMSE do wczesnej oceny prawdopodobieństwa rozwoju otępienia u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI).

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pacjenci z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) powinni być oceniani i monitorowani ze względu na zwiększone ryzyko progresji do zaburzeń otępiennych. Obecnie nie ma jednolitego stanowiska określającego, jaki jest najbardziej skuteczny sposób na opisanie progresji (tych zaburzeń; przyp.tłum.) do demencji. Stosuje się w tym celu różne testy funkcji poznawczych. Większość z nich jest łatwa do przeprowadzenia, ich wykonanie zajmuje około 10 minut, obejmują one badanie głównych funkcji wykonawczych oraz dostarczają obiektywnych wyników. Celem przeglądu była ocena istniejących dowodów dotyczących jednego z takich krótkich testów - Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego (MMSE), jako narzędzia do prognozowania rozwoju otępienia u osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. Szczegółowe poszukiwania oraz analiza dostępnych danych, nie dostarczyła dowodów wskazujących na istotną rolę MMSE, jako samodzielnego narzędzia służącego do identyfikacji tych pacjentów, u których w przyszłości mogłoby dojść do rozwoju demencji.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartosz Fabijaniak Redakcja: Małgorzata Kołcz