Wyjściowy wynik testu MMSE do wczesnej oceny prawdopodobieństwa rozwoju otępienia u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI)

Pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) należy oceniać i monitorować ze względu na zwiększone ryzyko progresji do zaburzeń otępiennych. Obecnie nie ma jednolitego stanowiska określającego, jaki jest najbardziej skuteczny sposób na opisanie progresji (tych zaburzeń – przyp. tłum.) do demencji. Stosuje się w tym celu różne testy funkcji poznawczych. Większość z nich jest łatwa do przeprowadzenia, ich wykonanie zajmuje około 10 minut, obejmują one badanie głównych funkcji wykonawczych oraz dostarczają obiektywnych wyników. Celem przeglądu była ocena istniejących danych naukowych dotyczących jednego z takich krótkich testów – Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego (MMSE), jako narzędzia do prognozowania rozwoju otępienia u osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. Szczegółowe poszukiwania oraz analiza dostępnych danych nie dostarczyły dowodów wskazujących na istotną rolę MMSE jako samodzielnego narzędzia służącego do identyfikacji tych pacjentów, u których w przyszłości mogłoby dojść do rozwoju demencji.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Hurko Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information