Technologia rzeczywistości wirtualnej jako użyteczne narzędzie rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona.

Pytanie badawcze

Celem niniejszego przeglądu jest ocena skuteczności programów ćwiczeń fizycznych z zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej (ang. Virtual Reality - VR) w rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona (ChP). Chcieliśmy ocenić, czy ćwiczenia fizyczne wykonywane z technologią VR korzystniej wpływały na chód, równowagę, ogólną sprawność motoryczną, czynności dnia codziennego, jakość życia, sprawność poznawczą, pilność w wykonywaniu ćwiczeń oraz obecności zdarzeń niepożądanych w porównaniu z 1) interwencjami aktywnymi z grupy kontrolnej i 2) interwencjami pasywnymi w grupie kontrolnej.

Wprowadzenie

ChP jest chorobą neurodegeneracyjną, która negatywnie wpływa na jakość życia i samodzielność pacjenta. Ćwiczenia fizyczne są regularnie zalecane jako część multidyscyplinarnego programu leczenia, wykazano też, że łagodzą one część objawów ruchowych i nieruchowych u pacjentów.

Technologia VR jest obiecującym, nowym narzędziem rehabilitacji, ponieważ stymuluje ruch poprzez gry komputerowe w przestrzeni wirtualnej. Używane są zarówno komercyjne systemy VR, takie jak: Nintendo Wii albo Xbox Kinect, jak i wyspecjalizowane narzędzia VR zaprojektowane dla potrzeb osób z ChP. Ćwiczenia fizyczne z VR wykazują potencjalną przewagę nad konwencjonalnymi ćwiczeniami ze względu na możliwość indywidualnego dopasowania treningu w motywującym interaktywnym otoczeniu.

Charakterystyka badań

Przeprowadziliśmy przegląd piśmiennictwa opublikowanego do 26 listopada 2016 roku. Znaleźliśmy 8 badań obejmujących łącznie 263 pacjentów z ChP. Wszystkie badania miały na celu poprawę funkcji chodu lub równowagi. W większości badań interwencję VR porównywano z fizjoterapią.

Główne wyniki

Interwencje oparte o technologię VR mogą bardziej wydłużać długość kroku i chodu niż fizjoterapia. Znaleźliśmy ograniczone dane naukowe pokazujące, że chód, równowaga i jakość poprawia się w podobnym stopniu jak przy stosowaniu interwencji aktywnych w grupie kontrolnej. Nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych. Mniej badań porównywało interwencji VR z interwencjami pasywnymi, a zebrane dane naukowe były niewystarczające by dokonać porównania. Dotychczas przeprowadzono tylko kilka badań na ten temat, co uniemożliwia wyciągnięcie ogólnych wniosków. Dalsze badania są niezbędne, aby potwierdzić i rozszerzyć dane naukowe na temat zastosowania techniki VR w rehabilitacji osób z ChP.

Jakość danych naukowych

Reasumując, jakość danych naukowych była niska lub bardzo niska. Przyczyniła się do tego mała liczebność badanych grup i duża różnorodność badań pod względem zastosowanych modeli badawczych oraz ocenianych wskaźników skuteczności interwencji.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Marta Bieńkiewicz-Watson Redakcja: Piotr Sawiec, Małgorzata Kołcz

Tools
Information