Tehnologija virtualne stvarnosti kao koristan alat za rehabilitaciju kod Parkinsonove bolesti

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je utvrditi učinkovitost intervencijskih vježbi virtualne stvarnosti (engl. virtual reality, VR) za rehabilitaciju oboljelih od Parkinsonove bolesti (PB). Željeli smo istražiti da li VR vježbe dovode do većih poboljšanja u odnosu na 1) intervencije s aktivnom kontrolom, i 2) intervencije s pasivnom kontrolom, na hodanje, ravnotežu, globalnu motoričku funkciju, aktivnosti svakodnevnog života, kvalitetu života, spoznaje, suradljivost pri vježbanju i pojavnost nuspojava.

Dosadašnje spoznaje

PB je neurodegenerativno stanje koje predstavlja veliki teret za kvalitetu života bolesnika i njegovu samostalnost. U sklopu multidisciplinarnog pristupa liječenju, potiče se redovito vježbanje za koje se pokazalo da olakšava i motoričke i ne-motoričke simptome.

Tehnologija VR obećavajuća je nova metoda rehabilitacije jer potiče kretanje pomoću računalnih igara u VR okruženju. Često se za tu metodu koriste dva komercijalna VR sustava, kao što su Nintendo Wii ili Xbox Kinect te prilagođene VR metode posebno osmišljene za olakšavanje simptoma PB. VR vježba pokazuje potencijalne prednosti u odnosu na redovite vježbe, jer omogućuje praksu u individualiziranim vještinama u motivirajućem i zanimljivom interaktivnom okolišu.

Obilježja uključenih istraživanja

Pregled uključuje literaturu objavljenu do 26. studenog 2016. Pretraživanjem literature pronašli smo 8 kliničkih istraživanja koja uključuju ukupno 263 sudionika s PB. Sva su ispitivanja imala za cilj poboljšanje u hodanju ili funkciji ravnoteže. Većina ispitivanja je uspoređivala VR s fizioterapijom.

Ključni rezultati

Analiza uključenih istraživanja pokazuje da VR intervencije mogu dovesti do većeg poboljšanja u hodanju i dužini koraka u usporedbi s fizioterapijom kao intervencijom. Pronašli smo ograničene dokaze koji potvrđuju da su poboljšanja u hodanju, ravnoteži i kvaliteti života slična onima u intervencijama s aktivnom kontrolom. Niti jedna nuspojava nije bila prijavljena. Nekoliko ispitivanja je uspoređivalo VR s pasivnom kontrolom; nije pronađeno dovoljno dokaza za utvrditi je li VR bolja od nikakve aktivne intervencije. Trenutno postoji malo dovršenih istraživanja na ovu temu, što otežava generalizaciju nalaza. Potrebno je provoditi daljnja ispitivanja kako bi se potvrdila i proširila baza dokaza za VR u oboljelih od PB.

Kvaliteta dokaza

Općenito, kvaliteta dokaza je bila niska ili vrlo niska. To je rezultat male veličine uzoraka i velikih razlika između pokusa s obzirom na način kako su ispitivanja bila osmišljena i ishode mjerenja koji su u pokusima korišteni.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information