Stosowanie skal oceny endoskopowej w celu określania stopnia aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna.

Czym jest choroba Leśniowskiego i Crohna?
Choroba Leśniowskiego i Crohna jest długotrwałą (przewlekłą) zapalną chorobą jelit charakteryzującą się bólem (skurczami brzucha), zmęczeniem, biegunką oraz utratą masy ciała. Gdy chorzy odczuwają te objawy, określamy tą chorobę jako aktywną, a gdy symptomy znikają, mówimy o wejściu w remisję.

Czym jest skala oceny endoskopowej?
Skala taka określa stopień aktywności choroby w oparciu o obraz widziany przez lekarza podczas wykonywania endoskopii. Endoskopia jest niechirurgiczną procedurą wykonywaną w celu obejrzenia układu pokarmowego przy pomocy kamery. Lekarz wykonujący endoskopię jest w stanie ocenić aktywność choroby przy pomocy odpowiedniej skali, lub też obraz może zostać oceniony przez innego, nieuczestniczącego w zabiegu lekarza, jeśli nagranie zostało zarejestrowane.

Najczęściej stosowanymi skalami są: "Endoskopowa skala nasilenia choroby Leśniowskiego i Crohna (ang. CDEIS) oraz "Prosta punktacja endoskopowej oceny choroby Leśniowskiego i Crohna" (ang. SES-CD).

Jakich informacji poszukiwali badacze?
Ważne jest, żeby skale oceny endoskopowej były wiarygodne, co oznacza, że dokładnie mierzą to, co powinny mierzyć. Badacze poszukiwali informacji czy w wyszukanych badaniach oceniano poprawność skali CDEIS i/lub SES-CD.

Co badacze ustalili?

Badacze ustalili, że wiarygodność skali CDEID i SES-CD nie zostały w pełni zweryfikowane.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Mateusz Świerz Redakcja: Agnieszka Ole

Tools
Information