Stosowanie termopunktury w celu łagodzenia skutków ubocznych chemioterapii lub radioterapii u chorych na nowotwór

Na czym polega problem
Termopunkturę stosuje się w tradycyjnej medycynie chińskiej w celu poprawy jakości życia i złagodzenia skutków ubocznych konwencjonalnych metod leczenia różnych chorób. Ponieważ jej stosowanie polega na ogrzewaniu punktów akupunkturowych żarzącymi się suszonymi ziołami, może również powodować pewne skutki uboczne, takie jak reakcje alergiczne, oparzenia i zakażenie.

Jaki jest cel przeglądu?
Przeprowadziliśmy przegląd systematyczny, aby sprawdzić, czy stosowanie termopunktury może zmniejszyć nasilenie częstych działań niepożądanych chemioterapii i radioterapii lub poprawić samopoczucie u chorych na nowotwór.

Kryteria selekcji badań
Przeanalizowaliśmy 29 badań z udziałem 2569 chorych na różne nowotwory, którzy otrzymywali chemioterapię i/lub radioterapię.

Jakie są główne wyniki przeglądu?
Znaleźliśmy kilka małych pojedynczych badań, w których wykazano różne korzystne działania termopunktury, takie jak zwiększenie liczby komórek krwi i pobudzanie funkcji układu immunologicznego, zmniejszenie nasilenia objawów żołądkowo-jelitowych spowodowanych toksycznością chemioterapii lub radioterapii (np. nudności i wymioty) oraz poprawę jakości życia. Jednak słabe raportowanie i duże ryzyko błędu systematycznego w metodach badawczych zmniejszyły naszą pewność co do wiarygodności danych naukowych.

Jaka jest pewność oszacowania danych naukowych?
Pewność oszacowania danych naukowych była niska lub bardzo niska.

Jakie są wnioski?
Obecnie nie ma wiarygodnych danych naukowych na poparcie lub sprzeciw wobec stosowania termopunktury u chorych leczonych z powodu nowotworu. Potrzebne są badania wysokiej jakości, które powinny zawierać informacje dotyczące działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tej interwencji.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Edyta Florka Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information