Steroidy w leczeniu chorych na grypę

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie przeglądu

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących efektów stosowania steroidów w leczeniu wspomagającym u chorych na grypę.

Wprowadzenie

U większości chorych na grypę występuje gorączka, ból głowy i kaszel, a ich stan poprawia się bez zastosowania żadnego specyficznego leczenia. Jednakże u niewielkiego odsetka chorych rozwija się bardziej poważna postać grypy, która wymaga przyjęcia do szpitala na oddział intensywnej terapii. Ci pacjenci często jako element leczenia otrzymują steroidy, jednak dane naukowe wskazujące na korzyści z ich stosowania w tym przypadku są kontrowersyjne.

Charakterystyka badania

Szukaliśmy badań, w których porównywano stosowanie steroidów w leczeniu wspomagającym i niestosowanie dodatkowego leczenia steroidami u chorych na grypę. Dane są aktualne do czerwca 2015 roku. Zidentyfikowaliśmy 19 badań obejmujących 3459 chorych, żadne z nich nie było badaniem klinicznym. Do większości badań włączono osoby dorosłe, które przyjęto do szpitala w związku z pandemią grypy w 2009 i 2010 roku.

Najważniejsze wyniki

Nie odnaleźliśmy żadnych ważnych badań eksperymentalnych w analizowanym zakresie. Dostępne dane naukowe pochodzą z badań obserwacyjnych i są bardzo niskiej jakości. U chorych na grypę, którzy otrzymali dodatkowe leczenie steroidami stwierdzono prawdopodobnie większe ryzyko zgonu, w porównaniu z grupą chorych, którzy nie otrzymywali steroidów. Głównym, odnotowanym we włączonych badaniach, objawem niepożądanym stosowania steroidów były zakażenia szpitalne; we wszystkich badaniach stwierdzono większe ryzyko zakażenia szpitalnego w grupie chorych leczonych steroidami. Jednak nie ma pewności, czy pacjentów z ciężką postacią grypy nie kwalifikowano do leczenia steroidami w pierwszej kolejności. Zatem nie możemy być pewni tego, czy leczenie wspomagające steroidami u chorych na grypę jest rzeczywiście szkodliwe czy też nie. W związku z tym, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań, w których oceni się zasadność stosowania dodatkowej terapii steroidami u chorych na grypę. Do tego czasu stosowanie steroidów w tej grupie chorych pozostaje indywidualną decyzją lekarza.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Monika Jaworska, Redakcja: Karolina Moćko

Share/Save