Leczenie nadmiernego krwawienia miesięcznego u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia

Pytanie badawcze

Szukaliśmy danych naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa różnych metod niechirurgicznego leczenia w porównaniu z innymi metodami, placebo lub niestosowaniem leczenia ukierunkowanego na zmniejszenie utraty krwi podczas menstruacji u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia. Przegląd ten jest aktualizacją opublikowanego wcześniej przeglądu Cochrane.

Wprowadzenie

Nadmierne krwawienie miesiączkowe jest jednym z najczęstszych objawów u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia. Znaczna populacja kobiet z nadmiernymi krwawieniami miesięcznymi cierpi na wrodzone lub nabyte zaburzenia krzepnięcia. Pacjentki te zgłaszają się do lekarza w dużo młodszym wieku niż te, które cierpią na tę przypadłość z innych przyczyn. Nadmierne krwawienia zaczynają się wraz z menarche (pierwsze krwawienie miesiączkowe - przyp. red.) i towarzyszą kobiecie aż do menopauzy, dlatego jakość życia pacjentek jest znacznie obniżona, a dodatkowo obciążone są one większym ryzykiem wystąpienia anemii z niedoboru żelaza.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne do 25 sierpnia 2016 r.

Charakterystyka badań

Do przeglądu włączono 3 badania dotyczące niechirurgicznych metod leczenia, które objęły 175 kobiet z zaburzeniami krzepnięcia i które doświadczały nadmiernych krwawień miesiączkowych.W dwóch badaniach porównywano desmopresynę z placebo, a w jednym desmopresynę z kwasem traneksamowym. Kobiety uczestniczące w tych badaniach zostały losowo przydzielone do jednej z dwóch grup leczenia. Badania trwały od 2 do 4 miesięcy

Główne wyniki

Dwa spośród trzech badań (do których włączono łącznie 59 kobiet) nie dostarczyły jednoznacznych dowodów wskazujących na skuteczność desmopresyny (1-deamino-8-D-arginino wazopresyny) pod względem zmniejszenia utraty krwi podczas menstruacji, w porównaniu z placebo. W jednym z tych badań, kontynuowanym metodą próby otwartej i bez losowego doboru pacjentek do grup, dokonano porównania desmopresyny stosowanej łącznie z kwasem traneksamowym oraz placebo i stwierdzono znaczące zmniejszenie utraty krwi podczas menstruacji. Jednak niezastosowanie losowego doboru pacjentek do grup w przypadku tego porównania stanowi dodatkowe potencjalne źródło błędu systematycznego (powodującego wypaczenie wyników badania - przyp. red.).

W trzecim badaniu (obejmującym 116 pacjentek), w którym liczba uczestniczek przewyższała sumę uczestników pozostałych dwóch badań, wykazano większą redukcję w zakresie utraty krwi miesiączkowej przy zastosowaniu kwasu traneksamowego, w porównaniu z desmopresyną. Nie mogliśmy przedstawić danych dotyczących jakości życia w tym badaniu, ponieważ nie stwierdzono różnicy między dwoma badanymi grupami. Nie było żadnych pewnych danych naukowych wskazujących na występowanie różnic pod względem wpływu na ryzyko objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem desmopresyny, w porównaniu z kwasem traneksamowym. W żadnym z badań nie przedstawiono informacji dotyczących opłacalności kosztowej analizowanych interwencji.

Jakość danych naukowych

Autorzy przeglądu nie byli w stanie odpowiednio ocenić badań pod względem przydziału pacjentek do grup. Ogólną jakość danych naukowych oceniono jako niską.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Monika Królak Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information