Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny w leczeniu fibromialgii

Najważniejsza informacja

Duloksetyna i milnacipran (niedostępny w Polsce; przyp.tłum.) mogą zmniejszać ból u osób z fibromialgią. Jednak niektórzy pacjenci mogą mieć również działania niepożądane, takie jak: nudności i nadmierną senność. Niewiele osób z fibromialgią doświadczyła zmniejszenia nasilenia objawów bez towarzyszących skutków ubocznych wynikających ze stosowanie duloksetyny i milnacipranu.

Wprowadzenie

U osób z rozpoznaną fibromialgią często stwierdza się przewlekły (trwający ponad trzy miesiące) rozległy ból, uczucie wyczerpania oraz problemy ze snem i myśleniem. Nierzadko zgłaszają oni niską jakość życia związaną ze zdrowiem. Obecnie nie ma możliwości wyleczenia z fibromialgii, dlatego też stosuje się terapie mające na celu złagodzenie objawów i poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem.

Serotonina i noradrenalina są związkami chemicznymi produkowanymi przez ludzki organizm, które biorą udział w regulacji bólu, snu i nastroju. Niskie stężenie serotoniny było stwierdzane u pacjentów z fibromialgią. Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) są grupą leków przeciwdepresyjnych zwiększających stężenie serotoniny i noradrenaliny w mózgu.

Charakterystyka badań

W sierpniu 2017 zaktualizowaliśmy nasze poszukiwania badań klinicznych, w których użyto SNRI w celu leczenia objawów fibromialgii u osób dorosłych. Znaleźliśmy osiem nowych badań od czasu przeprowadzenia poprzedniego przeglądu. Ostatecznie znaleźliśmy 18 badań z łączną liczbą 7903 uczestników. Badania te trwały od 4 do 27 tygodni i porównywały leki z grupy SNRI (deswenlafaksyna, duloksetyna, milnacipran) z leczeniem pozorowanym (placebo). Ocenialiśmy jakość danych naukowych używając czterech poziomów: bardzo niska, niska, średnia lub wysoka. Bardzo niska jakość danych naukowych wskazuje na to, że jesteśmy bardzo niepewni wyników. Wysoka jakość danych naukowych oznacza, że jesteśmy bardzo pewni otrzymanych wyników.

Najważniejsze wyniki i jakość danych naukowych

Duloksetyna i milnacipran były skuteczniejsze niż placebo w redukcji bólu o 50% i więcej oraz poprawie ogólnego samopoczucia (niska jakość danych naukowych). Duloksetyna i milnacipran były lepsze niż placebo w poprawie jakości życia związanej ze zdrowiem oraz w zmniejszeniu uczucia zmęczenia (niska jakość danych naukowych). Duloksetyna i milnacipran nie były lepsze niż placebo w redukcji problemów ze snem (niska jakość danych naukowych). Więcej pacjentów zrezygnowało z udziału w badaniu w wyniku działań niepożądanych w grupie duloksetyny i milnacipranu niż w grupie placebo (niska jakość danych naukowych). Więcej pacjentów zgłaszało nudności i uczucie senności w trakcie przyjmowania duloksetyny i milnacipranu niż w trakcie przyjmowania placebo (niska jakość danych naukowych). Duloksetyna, milnacipran i placebo nie różniły się w odniesieniu do częstości poważnych działań niepożądanych (bardzo niska jakość danych naukowych).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Karolina Kosowska Redakcja; Małgorzata Kołcz

Tools
Information