Skuteczność dostępnych bez recepty preparatów sztucznych łez w zespole suchego oka

Pytanie badawcze

Jaka jest skuteczność dostępnych bez recepty preparatów sztucznych łez w leczeniu zespołu suchego oka?

Wprowadzenie
Zespół suchego oka to przewlekłe schorzenie, które prowadzi do uczucia dyskomfortu w oku oraz zaburzeń takich jak niewyraźne widzenie. Schorzenie to dotyka milionów osób na całym świecie a pierwszą opcją leczenia suchego oka są powszechnie dostępne bez recepty (OTC) preparaty sztucznych łez. Dostępne bez recepty preparaty sztucznych łez mają zastępować lub uzupełniać łzy (płyn), które naturalnie pokrywają powierzchnię oka (rogówkę i spojówkę). Na rynku jest dostępnych bardzo wiele preparatów sztucznych łez, ale obecnie nie ma zgodności czy któryś z preparatów działa lepiej od innego w leczeniu zespołu suchego oka. Nasz przegląd stara się wypełnić tę lukę w wiedzy.

Charakterystyka badania
Niniejszy przegląd obejmuje 43 badania z randomizacją (3497 osób z zespołem suchego oka), w których porównywano dostępne bez recepty preparaty sztucznych łez z innymi preparatami tego rodzaju, niestosowaniem leczenia lub placebo. Głównym punktem końcowym w tym przeglądzie były nasilenie objawów występujące u uczestnika. Jako drugorzędowe punkty końcowe ocenialiśmy wyniki innych badań powszechnie wykonywanych w zespole suchego oka (np. badanie wzroku, badanie stabilności łez). Mierzyliśmy główne i drugorzędowe punkty końcowe po dwóch i czterech tygodniach stosowania preparatów, jednakże przegląd obejmuje również inne punkty czasowe. Poszukiwaliśmy badań dostępnych do grudnia 2015 r.

Główne wyniki
W przeglądzie analizowano różne preparaty sztucznych łez dostępne bez recepty. Większość publikacji wskazuje, na brak jednoznacznych danych wskazujących, które preparaty dostępnych bez recepty sztucznych łez działają najlepiej. Badania wskazują również, że preparaty sztucznych łez mogą być skuteczne w leczeniu objawów suchego oka oraz są generalnie bezpieczne, chociaż mogą wywoływać efekty uboczne.

Dodatkowo zidentyfikowano również 18 badań potencjalnie kwalifikujących się do niniejszego przeglądu, które zostały zarejestrowane, jednak nie udostępniono ich wyników w formie publikacji lub w innej formie. Badania te mogą obejmować łącznie 2079 uczestników, dla których nie ma dostępnych żadnych danych. Bez dostępności wyników z tych badań, skuteczność ocenianych w nich preparatów sztucznych łez dostępnych bez recepty jest nieznana.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych była niska w odniesieniu do preparatów sztucznych łez porównywanych w tym przeglądzie. Odnalezione dane wskazują, że przyszłe opublikowane badania mogą mieć istotny wpływ na wnioski obecnie sformułowane w niniejszym przeglądzie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information