Porada żywieniowa dla osób chorych na schizofrenię

Ogólny stan zdrowia (fizyczne samopoczucie - przyp. tłum.) u osób z zaburzeniami psychicznymi jest często zły. Umieralność w tej grupie pozostaje dwa razy większa w porównaniu do populacji ogólnej. Osoby te znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, choroby układu oddechowego i cukrzyca. Czynniki przyczyniające się do tych problemów zdrowotnych, to większy odsetek osób palących tytoń, otyłość, brak aktywności fizycznej, a także dieta uboga w wartości odżywcze. Celem niniejszego przeglądu było ustalenie, czy stosowanie porad żywieniowych u osób ze schizofrenią może prowadzić do poprawy ich diety i zdrowia.

W 2013 r. przeprowadziliśmy wyszukiwanie badań w rejestrze badań Grupy Cochrane specjalizującej się w schizofrenii. Poszukaliśmy badań, które w losowy sposób przydzielały osoby cierpiące na schizofrenię do grupy otrzymującej poradę żywieniową wraz ze standardowym leczeniem lub do grupy otrzymującej wyłącznie standardowe leczenie, bez porady żywieniowej. Nie włączaliśmy badań, w których zalecenia żywieniowe stosowano w połączeniu z inną interwencją, na przykład z terapią ruchową.

Nie znaleźliśmy żadnych badań spełniających kryteria włączenia. Obecnie nie ma dostępnych dobrej jakości danych naukowych, które mogłyby pomóc ocenić, czy porada żywieniowa jest skuteczna w grupie osób ze schizofrenią. Niezbędne są dalsze badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information