ارائه مشاوره رژیم غذایی برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی

سلامت جسمانی افراد مبتلا به بیماری‌های روانی جدی اغلب ضعیف است. سطوح مورتالیتی در آن‌ها حدود دو برابر بیشتر از جمعیت عمومی است. آن‌ها بیشتر در معرض مشکلات مرتبط با سلامت مانند بیماری‌های قلبی، مشکلات تنفسی، و دیابت قرار دارند. عواملی که در ایجاد این مشکلات موثرند، عبارتند از مواردی مثل سطوح بالاتر مصرف سیگار، چاقی، فقدان فعالیت بدنی، و مصرف مواد غذایی با محتوای اندک مواد مغذی. هدف از این مطالعه مروری، تعیین این مساله بود که ارائه مشاوره رژیم غذایی به افراد مبتلا به اسکیزوفرنی منجر به بهبود رژیم غذایی و سلامت آن‌ها می‌شود یا خیر.

با استفاده از پایگاه ثبت تخصصی کارآزمایی‌های گروه اسکیزوفرنی در کاکرین، برای یافتن کارآزمایی‌هایی جست‌وجو کردیم که در سال 2013 انجام شدند. به دنبال یافتن کارآزمایی‌هایی بودیم که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی را به صورت تصادفی تحت درمان طبیعی خود همراه با مشاوره رژیم غذایی یا درمان طبیعی بدون مشاوره رژیم غذایی قرار دادند. هیچ کارآزمایی‌ای را وارد مطالعه نکردیم که در آن مشاوره رژیم غذایی در ترکیب با درمانی دیگر، مثلا، ورزش-درمانی به بیمار ارائه شده باشد.

ما نتوانستیم هیچ کارآزمایی‌ای را وارد مطالعه کنیم. در حال حاضر شواهدی با کیفیت خوب در دست نیست که تعیین کند مشاوره رژیم غذایی برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی موثر است یا خیر. انجام تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

نشان داده شده که مشاوره رژیم غذایی باعث بهبود مصرف مواد غذایی در جمعیت عمومی می‌شود. انجام تحقیقاتی مورد نیاز است تا تعیین شود مشاوره رژیم غذایی می‌تواند در بیماران مبتلا به بیماری‌های روانی جدی، فواید مشابهی داشته باشد یا خیر.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

افراد مبتلا به بیماری‌های روانی جدی، همواره دچار سطوح بالاتری از مورتالیتی و موربیدیتی نسبت به جمعیت عمومی هستند. آن‌ها سطوح بالاتری را از ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی، بیماری‌های متابولیک، دیابت، و بیماری‌های تنفسی نشان می‌دهند. اگرچه ژنتیک ممکن است نقش مهمی در مشکلات سلامت جسمانی این افراد داشته باشد، سبک زندگی و عوامل محیطی مانند سیگار کشیدن، چاقی، رژیم غذایی نامناسب، و سطوح پائین فعالیت بدنی هم نقش برجسته‌ای در این امر دارد.

اهداف: 

مرور اثرات مشاوره رژیم غذایی در اسکیزوفرنی و سایکوز شبه-اسکیزوفرنی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه اسکیزوفرنی در کاکرین را جست‌وجو کردیم (9 سپتامبر 2013 و 24 فوریه 2016).

معیارهای انتخاب: 

ما برنامه‌ریزی کردیم تا تمام کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده‌ای را وارد کنیم که بر مشاوره رژیم غذایی در مقابل مراقبت استاندارد تمرکز داشتند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

نویسندگان مطالعه (RP؛ KTP) به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجو را غربالگری کردند، اما هیچ مطالعه‌ای را نیافتند که معیارهای ورود را داشته باشد.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که معیارهای ورود را به مطالعه داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information