Prehrambeni savjeti za oboljele od shizofrenije

Fizičko zdravlje ljudi oboljelih od teških mentalnih bolesti često je loše. Među tim bolesnicima smrtnost je skoro dva puta veća od smrtnosti opće populacije. Pod povećanim su rizikom od bolesti srca i krvnih žila, bolesti dišnih putova te dijabetesa. Čimbenici koji pridonose ovim zdravstvenim problemima su intenzivno pušenje duhana, pretilost, fizička neaktivnost i loša prehrana. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je ustanoviti mogu li prehrambeni savjeti, kad se daju oboljelima od shizofrenije, poboljšati njihove prehrambene navike i opće zdravstveno stanje.

Provedeno je detaljno pretraživanje medicinskih baza podataka kako bi se pronašla klinička istraživanja objavljena do 2013. godine koristeći specijalizirani registar za kliničke pokuse Cochraneove grupe za shizofreniju. Tražena su istraživanja koji su se provodila na nasumično razvrstanim osobama koje boluju od shizofrenije, koje su uz redovnu terapiju dobile prehrambene savjete ili samo uobičajenu terapiju bez prehrambenih savjeta. Nisu uključena istraživanja koja su se odnosila na kombinaciju s nekim drugim vrstama terapije, primjerice, s terapijom vježbanja.

Nakon pretraživanja literature u sustavnim pregled nije uključeno niti jedno istraživanje jer nije nađen niti jedan klinički pokus koji je odgovarao kriterijima uključenja. Trenutačno nema dostupnih kvalitetnih dokaza koji bi pacijentima pomogli ustanoviti jesu li prehrambeni savjeti učinkoviti za liječenje oboljelih od shizofrenije. Potrebno je više istraživanja na ovu temu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Hrvoje Malenica
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information