Techniki relaksacyjne łagodzące ból przy porodzie

Czego dotyczy to zagadnienie?

Celem niniejszego przeglądu Cochrane była ocena, czy techniki relaksacyjne wpływające na umysł i ciało, takie jak ćwiczenia oddechowe, wizualizacja, joga albo muzyka, mogą pomóc kobietom w zmniejszeniu bólu porodowego oraz poprawić ich doświadczenia związane z porodem. By odpowiedzieć na to pytanie, zebraliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie istotne badania (data wyszukiwania: Maj 2017).

Dlatego jest to takie ważne?

Ból odczuwany podczas porodu może być intensywny, a napięcie mięśni ciała, stres oraz lęk mogą go dodatkowo spotęgować. Wiele kobiet woli rodzić bez konieczności stosowania leków lub inwazyjnych metod (np. znieczulenie zewnątrzoponowe). Kobiety te często decydują się na komplementarne terapie mające zredukować intensywność bólu porodowego oraz poprawić ich doświadczenia związane z porodem.

W czasie porodu kobiety stosują wiele komplementarnych terapii, takich jak: akupunktura, techniki wpływające na umysł i ciało, masaż, refleksologia, leki ziołowe, homeopatia, hipnoza, muzyka czy aromaterapia. Techniki relaksacyjne wpływające na umysł i ciało mogą być łatwo dostępne dla kobiet poprzez naukę nich w szkole rodzenia. Obejmują one sterowanie wyobraźnią, progresywną relaksację mięśni oraz ćwiczenia oddechowe. W tym przeglądzie badań uwzględniliśmy również jogę i muzykę. Inne przeglądy Cochrane poświęcone są hipnozie, metodom manualnym (takim jak masaż i refleksologia), aromatoterapii i akupunkturze/akupresurze. Wiele z tych technik relaksacyjnych to strategie stosowane w celu zredukowania bólu. Praktyki w nich stosowane mają na celu zmniejszenie poziomu stresu oraz odczuwanego bólu. Ważne jest, by dokładnie ocenić, czy te terapie są skuteczne i bezpieczne, aby kobiety mogły podjąć świadomą decyzję w zakresie opieki w czasie porodu.

Jakie dane zebraliśmy?

Znaleźliśmy 15 badań z udziałem 1731 kobiet; dane naukowe z tych badań poddane analizie. Badania te przeprowadzono w różnych miejscach na świecie (m.in. krajach Europy i Skandynawii, Iranie, Tajwanie, Tajlandii, Turcji oraz Stanach Zjednoczonych).

Dane naukowe wskazują, że techniki relaksacyjne, joga i muzyka mogą pomóc kobietom zmniejszyć bóle porodowe, jednak jakość tych danych wahała się między niską a bardzo niską, dlatego potrzebne są dalsze badania. Ponadto badania kliniczne różniły się między sobą sposobami stosowania tych technik. Brakuje jednoznacznych danych naukowych wskazujących, że stosowane terapie miały wpływ na częstość porodów wspomaganych i cięć cesarskich. Nie odnaleźliśmy wystarczających danych naukowych by ocenić, czy techniki te miały wpływ na zdrowie noworodków.

Co to oznacza?

Stosowanie niektórych terapii relaksacyjnych, jogi lub muzyki może pomóc zredukować ból porodowego, a także sprawić, by kobiety czuły się pewniej i były bardziej zadowolone z przebiegu porodu. Jednak istotne różnice pomiędzy rodzajami technik wykorzystywanych w badaniach sprawiają, że trudno jest ocenić, jakie konkretne działania mogą pomóc kobietom. Dlatego też konieczne są dalsze badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Mostek Redakcja: Piotr Szymczak, Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information