Stosowanie flawonoidów w diecie w profilaktyce nowotworów jelita grubego

Do niniejszego przeglądu systematycznego włączono osiem badań, głównie o charakterze obserwacyjnym, obejmujących 390 769 uczestników. Celem analizowanych badań była ocena związku pomiędzy ilością spożywanych flawonoidów - wszystkich łącznie jak i w ośmiu głównych podgrupach - a nowotworami jelita grubego w tym rakami jelita grubego i gruczolakami. Jakość metodologiczna większości włączonych badań była umiarkowana lub wysoka. Dane naukowe dotyczące wpływu przyjmowania flawonoidów w diecie na zmniejszenie ryzyka nowotworów jelita grubego były sprzeczne, co częściowo wynika z trudności w oszacowaniu ilości spożywanych flawonoidów. Tym samym, skuteczność stosowania flawonoidów w diecie w profilaktyce nowotworów jelita grubego pozostaje niepotwierdzona.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information