Kannabinoidy w padaczce

Padaczka jest chorobą charakteryzującą się nawracającymi, niezamierzonymi napadami drgawkowymi. U ponad połowy pacjentów napady mogą być kontrolowane poprzez podawanie leków przeciwpadaczkowych. W pozostałych przypadkach można próbować zastosować inne leki w celu uzyskania lepszej kontroli. Marihuana lub kannabinoidy mogą stanowić jedne z tych leków. Niniejszy przegląd oceniał skuteczność marihuany lub kannabinoidów w leczeniu padaczki. Obecnie nie można wyciągnąć żadnych wiarygodnych wniosków co do skuteczności kannabinoidów w leczeniu padaczki. Niezbędne są dalsze badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information